Για την ίδρυση και τις πρώτες δράσεις του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολείων Φάριδος βλ. (και) τα φύλλα της εφημερίδας "το Ξηροκάμπι" με αριθμούς 10, 11 και 18.