Βιβλίο Μαθητή

 

Βιβλίο Εκπαιδευτικού

(υπό ανάρτηση και έκδοση)

 

     Η Φυσική με Πειράματα  =>   http://dschool.edu.gr

                                                

 

     Σημείωμα  για το Μαθητή

                    για τον Εκπαιδευτικό     

                    από τη Συγγραφική Ομάδα

Θεματικές Ενότητες

Φύλλα Εργασίας

  1. Μετρήσεις μήκους ... 

ΦΕ  1 ΦΕ  1 +

  2. Μετρήσεις χρόνου ... 

ΦΕ  2 ΦΕ  2 +

  3. Μετρήσεις μάζας ...  

ΦΕ  3 ΦΕ  3 +

  4. Μετρήσεις θερμοκρασίας ... 

ΦΕ  4 ΦΕ  4 +

  5. Από τη θερμότητα στη θερμοκρασία ...  

ΦΕ  5 ΦΕ  5 +

  6. Οι αλλαγές κατάστασης του νερού ... 

ΦΕ  6 ΦΕ  6 +

  7. Η διαστολή και συστολή του νερού ... 

ΦΕ  7 ΦΕ  7 +

  8. Το φως θερμαίνει ... 

ΦΕ  8 ΦΕ  8 +

  9. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ... 

ΦΕ  9 ΦΕ  9 +

 10. Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα ... 

ΦΕ 10 ΦΕ 10 +

 11. Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό ...

ΦΕ 11 ΦΕ 11 +

 12. Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό ... 

ΦΕ 12 ΦΕ 12 +

Παράρτημα: Ο μικρόΚοσμος συγκροτεί και εξηγεί το ΜακρόΚοσμο

      +  επιπλέον πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις προαιρετικών πειραματικών δραστηριοτήτων, ερωτήσεις ...

Θέματα / Απαντήσεις Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής

Α' Γυμνασίου 2014

  οι ΕκΠαιδευτικές Προτάσεις

      (η Μεθοδολογία, το Πρότυπο του μικροΚόσμου)

  το Υλικό / Λογισμικό

      (οι ΙδιοΚατασκευές, οι Προσομοιώσεις)

Για σχόλια, παρατηρήσεις, προσθήκες / διορθώσεις ή/και ερωτήσεις των εκπαιδευτικών: kalkanis@primedu.uoa.gr  

 

 

 

 

Βιβλία Ε' και Στ' τάξης Δημοτικού Σχολείου

"Φυσικά - Ερευνώ και Ανακαλύπτω", βιβλίο μαθητή, τετράδιο εργασιών, βιβλίο εκπαιδευτικού

=> http://micro-kosmos.uoa.gr =>

τα ΦΥΣΙΚΑ Ε' και Στ' Δημοτικού =>

τα εγχειρίδια ...