οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί ΦΥΣΙΚΩΝ Δημοτικού

 

Η α' φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2018 για τους μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων θα διενεργηθεί ενδοσχολικά στις 08/03/2018. Η β’ φάση του Διαγωνισμού θα διενεργηθεί στις 19/05/2018 σε εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών "Αριστοτέλης" 2019

 

  Προτάσεις - Ερωτήματα

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών "Αριστοτέλης" 2018

ια τους μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού)

08 Μαρτίου 2018 (α' φάση)

19 Μαΐου 2018 (β' φάση)

 

Εγκύκλιος    Αιγίδα

Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού (α' φάσης)

Παράταση Δηλώσεων Συμμετοχής

Θέματα / Απαντήσεις  E' τάξης 2018  (α' φάση)

Θέματα / Απαντήσεις ΣΤ' τάξης 2018 (α' φάση)

Συνοδευτικό Θεμάτων / Οδηγίες

Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού (β' φάσης)

Εξεταστικά κέντρα β’ φάσης

Θέματα / Απαντήσεις Ε' τάξης 2018  (β' φάση)

Θέματα / Απαντήσεις ΣΤ' τάξης 2018 (β' φάση)

 

Πρωτεύσαντες E', Στ' τάξης 2018

Απολογισμός Διαγωνισμού "Αριστοτέλης" 2018

Συμπληρωματικός Απολογισμός Διαγωνισμού "Αριστοτέλης" 2018

 

Φόρμες Βραβείων:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρα τα Βραβεία πρέπει να έχουν την υπογραφή του Διευθυντή και τη σφραγίδα του Σχολείου.

 

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών "Αριστοτέλης" 2017

ια τους μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού)

23 Φεβρουαρίου 2017 (ανάρτηση ενδεικτικών

   θεμάτων με τις λύσεις τους)

16 Μαρτίου 2017 (α' φάση)

06 Μαΐου 2017 (β' φάση)

 

Ανακοίνωση, Εγκύκλιος, Αιγίδα Υπουργείου Παιδείας

Ενδεικτικά Θέματα Δημοτικού

Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού (α' φάσης)

Θέματα / Απαντήσεις Ε' τάξης 2017  (α' φάση)

Θέματα / Απαντήσεις ΣΤ' τάξης 2017 (α' φάση)

Συνοδευτικό Θεμάτων / Οδηγίες

Ευχαριστίες - Βεβαιώσεις

Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού (β' φάσης)

Διεξαγωγή β' φάσης

Εξεταστικά κέντρα β’ φάσης

Θέματα / Απαντήσεις Ε' τάξης 2017  (β' φάση)

Θέματα / Απαντήσεις ΣΤ' τάξης 2017 (β' φάση)

 

Πρωτεύσαντες E', Στ' τάξης 2017

 

Φόρμες Βραβείων:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρα τα Βραβεία πρέπει να έχουν την υπογραφή του Διευθυντή και τη σφραγίδα του Σχολείου.


 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών "Αριστοτέλης" 2016

ια τους μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού)

17 Μαρτίου 2016 (α' φάση)

16 Απριλίου 2016 (β' φάση)

 

Ανακοίνωση, Εγκύκλιος     

Θέματα / Απαντήσεις Ε' τάξης 2016  (α' φάση)

Θέματα / Απαντήσεις ΣΤ' τάξης 2016 (α' φάση)

Συνοδευτικό Θεμάτων / Οδηγίες

Θέματα / Απαντήσεις Ε' τάξης 2016  ' φάση)

Θέματα / Απαντήσεις ΣΤ' τάξης 2016 (β' φάση)

 

Πρωτεύσαντες E', Στ' τάξης 2016

 

Απολογισμός - Διαπιστώσεις, Προτάσεις   

Συντελεστές 2016

 

Φόρμες Βραβείων:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρα τα Βραβεία πρέπει να έχουν την υπογραφή του Διευθυντή και τη σφραγίδα του Σχολείου.

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών 2015

ια τους μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού)

31 Μαρτίου 2015 (α' φάση)

16 Μαΐου 2015 (β' φάση)

 

Προκήρυξη/Επισημάνσεις  Εγκύκλιος/Οδηγίες

 

Βράβευση για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 2014:

      Αθήνα,17 Ιανουαρίου 2015   Πρόγραμμα

      Θεσσαλονίκη, 1 Φεβ/ρίου 2015  Πρόγραμμα

Θέματα / Απαντήσεις Ε' τάξης 2015  (α' φάση)

Θέματα / Απαντήσεις ΣΤ' τάξης 2015 (α' φάση)

Συνοδευτικό Θεμάτων / Οδηγίες

Θέματα / Απαντήσεις Ε' τάξης 2015  (β' φάση)

Θέματα /Απαντήσεις ΣΤ' τάξης 2015 (β' φάση)

Ευχαριστίες

Ενημέρωση για την Ελληνική Συμμετοχή

                στην Ολυμπιάδα Φυσικής

Συντελεστές 2015

Πρωτεύσαντες E', Στ' τάξης 2015

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών 2014

ια τους μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού)

03 Απριλίου 2014 (α' φάση)

10 Μαΐου 2014 (β' φάση)

   Προκήρυξη  Εγκύκλιος

Βράβευση Πανελληνίου Διαγωνισμού 2013

Ανακοίνωση

Θέματα / Απαντήσεις Ε' τάξης 2014  (α' φάση)

Θέματα / Απαντήσεις ΣΤ' τάξης 2014 (α' φάση)

Θέματα / Απαντήσεις Ε' τάξης 2014  (β' φάση)

Θέματα / Απαντήσεις ΣΤ' τάξης 2014 (β' φάση)

Ευχαριστίες

Πρωτεύσαντες Ε', Στ΄τάξης 2014

Απολογισμός, Συντελεστές 2014

Βραβεύσεις

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών 2013

13 Απριλίου 2013

ια τους μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού)

   Προκήρυξη, Εγκύκλιος,

   Ανακοινώσεις / Οδηγίες,

   Εξεταστικά Κέντρα

   Ενδεικτικές Ερωτήσεις / Απαντήσεις

   Ερωτήσεις / Απαντήσεις 2013

   Πρωτεύσαντες Ε', Στ΄τάξης 2013

   Απολογισμός, Συντελεστές 2013