Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής 2014

Οι δηλώσεις συμμετοχής στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής 2014 γίνονται -αποκλειστικά- από τα σχολεία, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο "Δήλωση Συμμετοχής" και στη συνέχεια τον αντίστοιχο σύνδεσμο για Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία. Η πιστοποιημένη είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του σχολείου. Τα Δημόσια Σχολεία θα συνδεθούν με τους κωδικούς που χρησιμοποιούν στο my-school. Όσα Ιδιωτικά σχολεία δεν έχουν διαθέσιμους τους κωδικούς τους, μπορούν να τους λάβουν ηλεκτρονικά αν στείλουν μήνυμα στο labste2014@gmail.com δηλώνοντας στο θέμα "Κωδικός Σχολείου" και γράφοντας στο μήνυμα τα στοιχεία του σχολείου (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο).

Επισημαίνεται ότι δηλώσεις συμμετοχής που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν με e-mail δεν θα λαμβάνονται υπόψη, γι'αυτό θα πρέπει τα σχολεία αυτά να δηλώνουν τη συμμετοχή τους με την προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. 

Τα Γυμνάσια και τα Λύκεια κατά την πρώτη είσοδό τους στην κεντρική σελίδα, και αφού ελέγξουν ότι τα στοιχεία του σχολείου αναγράφονται σωστά, μπορούν να δηλώσουν αν θα είναι (ή όχι) εξεταστικά κέντρα για το Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου, Λυκείου ή και των δύο. Ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων θα γίνει μετά από συνεννόηση με την οικεία διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια μπορούν να δηλώσουν τα στοιχεία των μαθητών τους που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό.

Τα Δημοτικά κατά την πρώτη είσοδό τους στην κεντρική σελίδα, και αφού ελέγξουν ότι τα στοιχεία του σχολείου αναγράφονται σωστά, μπορούν να δηλώσουν αν θα συμμετάσχουν στην α' φάση του Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού, ενώ μετά τη λήξη της α' φάσης θα ενεργοποιηθεί η επιλογή για να μπορούν να δηλώσουν τα στοιχεία των μαθητών τους που θα λάβουν μέρος στη β' φάση του Διαγωνισμού (2 πρωτεύσαντες ανά τμήμα). Τα εξεταστικά κέντρα για τη β' φάση του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μετά τις δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές των σχολείων που θα οριστούν ως εξεταστικά κέντρα της β' φάσης δεν επιτρέπεται να δώσουν εξετάσεις στο σχολείο τους, αλλά θα πρέπει να μεταβούν σε άλλο εξεταστικό κέντρο για το Διαγωνισμό.

Αναλυτικές οδηγίες με όλη τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής βήμα βήμα υπάρχουν στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Αναλυτικές Οδηγίες

Δήλωση Συμμετοχής

Eξεταστικά κέντρα β' φάσης του Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014

Οδηγίες για τους Διευθυντές των εξεταστικών κέντρων

Υπενθυμίζεται -και επισημαίνεται- ότι κάθε σχολείο που συμμετείχε στην α' φάση του Διαγωνισμού είναι δυνατό να στείλει έως και δύο μαθητές ανά τμήμα κάθε τάξης στη β' φάση του Διαγωνισμού. Οι μαθητές έχουν επιλεγεί και προταθεί αποκλειστικά από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Είναι δυνατή η αντικατάσταση κάποιων μαθητών -που κωλύονται- από άλλους που θα επιλεγούν και θα σταλούν στο εξεταστικό κέντρο από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, χωρίς όμως να υπερβαίνουν το όριο των δύο μαθητών ανά τμήμα κάθε τάξης.

Όσοι εκπαιδευτικοί συνοδεύουν μαθητές τους σε εξεταστικό κέντρο, είναι δυνατόν -αν θέλουν- να έχουν συμμετοχή στην επιτήρηση άλλων μαθητών -εκτός των μαθητών τους- που διαγωνίζονται στο εξεταστικό κέντρο.