Δηλώσεις Σχολείων (Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων) για τη Συμμετοχή Μαθητών τους στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής 2015

 

Για να δηλωθεί η συμμετοχή των μαθητών του Σχολείου σας στους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής 2015:

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Υπενθυμίζεται ότι τα εξεταστικά κέντρα για τους Διαγωνισμούς Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου ορίζονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Γι' αυτό τα Γυμνάσια και τα Λύκεια που θα δηλώσουν συμμετοχή στους Διαγωνισμούς (μέσω της αντίστοιχης φόρμας), θα πρέπει να ενημερώσουν και την οικεία τους Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον σωστό προγραμματισμό των εξεταστικό κέντρων.     

 

Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού / α' φάση (δηλώσεις συμμετοχής έως και 24/03/2015)  

Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού / β' φάση (δηλώσεις συμμετοχής έως και 24/04/2015)

Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου (δηλώσεις συμμετοχής έως και 25/02/2015)  

Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου (δηλώσεις συμμετοχής έως και 25/02/2015)  

 

Τα Εξεταστικά Κέντρα για τη β' φάση του Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2015  για όλη την Ελλάδα έχουν αναρτηθεί στον αντίστοιχο σύνδεσμο (=> οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί ΦΥΣΙΚΩΝ Δημοτικού)

 

---------------------------------------

Το αίτημα μερικών σχολείων για τη συμμέτοχη περισσότερων των 2 μαθητών τους ανά τμήμα κάθε τάξης στη β΄ φάση του Διαγωνισμού Φυσικών Ε' και Στ' Δημοτικού δεν είναι δυστυχώς δυνατόν να ικανοποιηθεί, η δε αποστολή περισσότερων των 2 ονομάτων ανά τμήμα κάθε τάξης είναι δυνατόν να προκαλέσει τη μη συμμετοχή μαθητών του σχολείου στη β΄ φάση του Διαγωνισμού.
Η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα μερικών σχολείων θα προκαλούσε την αντίδραση των υπολοίπων, ενώ η αύξηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολείων θα προκαλούσε ανυπέρβλητες δυσκολίες στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, δεδομένου ότι ο αριθμός των σχολείων που συμμετέχουν αυξάνεται κάθε χρόνο σημαντικά οι δε δυνατότητες των εξεταστικών κέντρων και της Ομάδας Αξιολόγησης των γραπτών είναι περιορισμένες.
Όσον αφορά στην επιλογή των 2 μαθητών ανά τμήμα κάθε τάξης μεταξύ ισοβαθμησάντων, οι εκπαιδευτικοί της τάξης ασφαλώς και θα έχουν και άλλα πραγματικά αξιολογικά κριτήρια εκτός της επίδοσης αυτών των μαθητών στην α' φάση.
Γι αυτό παρακαλούμε για την αποστολή 2 μόνο ονομάτων ανά τμήμα κάθε τάξης από κάθε σχολείο, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή μαθητών του σχολείου στη β΄ φάση.
Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική / Εκπαιδευτική Επιτροπή του Εργαστήριου Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών για τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής ευχαριστεί τους Εκπαιδευτικούς και τις Διευθύνσεις των σχολείων που συμμετέχουν για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των μαθητών τους.

Η Επιστημονική / Εκπαιδευτική Επιτροπή
του Εργαστήριου Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών
για τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής

---------------------------------------