Δηλώσεις Δημοτικών Σχολείων για τη Συμμετοχή Μαθητών τους

στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών "Αριστοτέλης" 2018 (α' φάση)

 

Για να δηλωθεί η συμμετοχή των μαθητών του Σχολείου σας στην α' φάση του Διαγωνισμού Φυσικών 2018:

  • Επιλέγετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link) για να ανοίξετε τη σχετική φόρμα  (αρχείο excel)

      Δηλώσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού  / α' φάση (δηλώσεις συμμετοχής έως και 28/02/2018)  

      Δηλώσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού  / β' φάση (δηλώσεις συμμετοχής από 09/03/2018 έως και 27/04/2018)

  • "Κατεβάζετε" τη φόρμα στον υπολογιστή σας (πατώντας στο link και επιλέγοντας "αποθήκευση" ή κάνοντας δεξί κλικ στο link και επιλέγοντας "αποθήκευση προορισμού ως")

  • Συμπληρώνετε τα στοιχεία του σχολείου σύμφωνα με τις οδηγίες

  • Αποθηκεύετε τη φόρμα

  • Στέλνετε τη φόρμα (αρχείο excel) ως επισυναπτόμενο αρχείο απαραίτητα από το e-mail του Σχολείου στο e-mail: labste@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

 *************************************************************************************

 

Δηλώσεις Γυμνασίων και Λυκείων για τη Συμμετοχή Μαθητών τους

στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής "Αριστοτέλης" 2018

 

Για να δηλωθεί η συμμετοχή των μαθητών του Σχολείου σας στον Διαγωνισμό Φυσικής 2018:

       Δηλώσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου ή Λυκείου  (η ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων θα ανακοινωθεί)

                                                                                               

Υπενθυμίζεται ότι τα εξεταστικά κέντρα για τους Διαγωνισμούς Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου ορίζονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Γι' αυτό, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια που θα δηλώσουν συμμετοχή στους Διαγωνισμούς (μέσω της αντίστοιχης φόρμας), θα πρέπει να ενημερώσουν και την οικεία τους Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον σωστό προγραμματισμό των εξεταστικό κέντρων.     

 

**************************************************************************************