Δηλώσεις Δημοτικών Σχολείων για τη Συμμετοχή Μαθητών τους

στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών "Αριστοτέλης" 2018 (α' φάση)

 

Για να δηλωθεί η συμμετοχή των μαθητών του Σχολείου σας στην α' φάση του Διαγωνισμού Φυσικών 2018:

  • Επιλέγετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link) για να ανοίξετε τη σχετική φόρμα  (αρχείο excel)

    Δηλώσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού  / β' φάση (δηλώσεις συμμετοχής από 09/03/2018 έως και 27/04/2018)

    Δηλώσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού  / α' φάση (δηλώσεις συμμετοχής έως και 05/03/2018)  

  • "Κατεβάζετε" τη φόρμα στον υπολογιστή σας (πατώντας στο link και επιλέγοντας "αποθήκευση" ή κάνοντας δεξί κλικ στο link και επιλέγοντας "αποθήκευση προορισμού ως")

  • Συμπληρώνετε τα στοιχεία του σχολείου σύμφωνα με τις οδηγίες

  • Αποθηκεύετε τη φόρμα

  • Στέλνετε τη φόρμα (αρχείο excel) ως επισυναπτόμενο αρχείο απαραίτητα από το e-mail του Σχολείου στο e-mail: labste@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Εξεταστικά Κέντρα β' φάσης

 

---------------

Η υποβολή δηλώσεων μαθητών για τη συμμετοχή τους στη β΄ φάση του Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού Αριστοτέλης 2018 γίνεται από τα σχολεία τους αποκλειστικά για να ληφθούν υπόψη στη διεύθυνση labste@gmail.com συμπληρώνοντας τη συγκεκριμένη φόρμα και περιλαμβάνοντας αριθμό μαθητών που δεν υπερβαίνει τους 2 ανά δηλωθέν τμήμα της Ε και Στ τάξης του σχολείου, σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.14/ΦΜ/24240/26527/Δ1 της 15/02/2018 του Υπουργείου Παιδείας.

Η παράκαμψη αυτής της διαδικασίας ή η υπέρβαση του αριθμού των μαθητών (ακόμη και σε περίπτωση ισοβαθμίας) δεν είναι δυνατόν να ζητείται, χωρίς η γενίκευσή της (που δεν είναι δυνατή χωρίς αλλαγή της εγκυκλίου αλλά και για πρακτικούς λόγους) να αφορά σε όλα τα σχολεία όλης της χώρας, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της () 

 *************************************************************************************

 

Δηλώσεις Γυμνασίων και Λυκείων για τη Συμμετοχή Μαθητών τους

στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής "Αριστοτέλης" 2018

 

Για να δηλωθεί η συμμετοχή των μαθητών του Σχολείου σας στον Διαγωνισμό Φυσικής 2018:

       Δηλώσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου ή Λυκείου  (δηλώσεις συμμετοχής έως και 05/03/2018)

                                                                                               

Υπενθυμίζεται ότι τα εξεταστικά κέντρα για τους Διαγωνισμούς Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου ορίζονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Γι' αυτό, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια που θα δηλώσουν συμμετοχή στους Διαγωνισμούς (μέσω της αντίστοιχης φόρμας), θα πρέπει να ενημερώσουν και την οικεία τους Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον σωστό προγραμματισμό των εξεταστικό κέντρων.     

 

**************************************************************************************