Στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής

  28η Sudbury, Canada, 15 - 22 Ιουλίου 1997
  27η Oslo, Norway, 30 Ιουνίου - 07 Ιουλίου 1996

η χώρα μας δεν συμμετείχε για διάφορους αντικειμενικούς λόγους.

Τα θέματα και οι λύσεις τους είναι αναρτημένα στις οικείες ιστοσελίδες

ή/και στην http://www.jyu.fi/kastdk/olympiads