Στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής

  34η Taipei, Taiwan, 02 - 11 Αυγούστου 2003
  33η Nusa Dua, Bali, Indonesia, 21 - 30 Ιουλίου 2002
  32η Antalya, Turkey, 06 - 28 Ιουλίου 2001
  31η Leicester, England, 08 - 16 Ιουλίου 2000 και
  30η Padova, Italy, 18 - 27 Ιουλίου 1999

η χώρα μας δεν συμμετείχε για διάφορους αντικειμενικούς λόγους.

Τα θέματα και οι λύσεις τους είναι αναρτημένα στις οικείες ιστοσελίδες

ή/και στην http://www.jyu.fi/kastdk/olympiads