τα ΕκΠαιδευτικά Βιβλία


Γ.Θ. Καλκάνης,

Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-με τις ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,

 Ι. οι Θεωρίες, Αθήνα 2007

ΙΙ. τα Φαινόμενα, Αθήνα 2007

 


(Αυτοέκδοση, κεντρική διάθεση Βιβλιοπωλείο Σαββάλα)

 

Γ.Θ. Καλκάνης,

ΕκΠαιδευτικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυσικών Επιστημών

ΕκΠαιδευτικές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και οι Εφαρμογές τους,

 Ι. το Εργαστήριο, Αθήνα 2010

ΙΙ. οι Τεχνολογίες, Αθήνα 2010

 

(Αυτοέκδοση, κεντρική διάθεση Βιβλιοπωλείο Σαββάλα)

Γ.Θ. Καλκάνης,

ΕκΠαιδευτική ΦΥΣΙΚΗ και ΕκΠαιδευτικές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ,

Αθήνα 2007

(Αυτοέκδοση, κεντρική διάθεση Βιβλιοπωλείο Σαββάλα)

    Κατέβασέ το από το δίκτυο Κατέβασέ το από το δίκτυο Κατέβασέ το από το δίκτυο


Εμμανουήλ Αποστολάκης, Ελένη Παναγοπούλου, Σταύρος Σάββας, Νεκτάριος Τσαγλιώτης, Βεατρίκη Μακρή, Γιώργος Πανταζής, Κυριακή Πετρέα, Σοφοκλής Σωτηρίου, Βασίλης Τόλιας, Αθηνά Τσαγκογέωργα, Γεωρ. Θεοφ. Καλκάνης (συγγραφική ομάδα)
"ΦΥΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ" - "Ερευνώ και Ανακαλύπτω"
(βιβλίο για το μαθητή)
(τετράδιο εργασιών)
(βιβλίο για το δάσκαλο)
εγχειρίδια ΣΤ' Δημοτικού
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2006

(ελεύθερη διάθεση, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων)
Κατέβασέ το από το δίκτυο Κατέβασέ το από το δίκτυο Κατέβασέ το από το δίκτυο
Εμμανουήλ Αποστολάκης, Ελένη Παναγοπούλου, Σταύρος Σάββας, Νεκτάριος Τσαγλιώτης, Βεατρίκη Μακρή, Γιώργος Πανταζής, Κυριακή Πετρέα, Σοφοκλής Σωτηρίου, Βασίλης Τόλιας, Αθηνά Τσαγκογέωργα, Γεώρ. Θεοφ. Καλκάνης (συγγραφική ομάδα)
"ΦΥΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ" - "Ερευνώ και Ανακαλύπτω"
(βιβλίο για το μαθητή)
(τετράδιο εργασιών)
(βιβλίο για το δάσκαλο)
εγχειρίδια Ε' Δημοτικού
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2006

(ελεύθερη διάθεση, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων)
Εξώφυλλο Βιβλίου

Γ.Θ. Καλκάνης,
ΕκΠαιδευτική ΦΥΣΙΚΗ, ΙI. τα Φαινόμενα, Αθήνα 2005

(κεντρική διάθεση, Βιβλιοπωλείο Σαββάλα)
Εξώφυλλο Βιβλίου

Γ.Θ. Καλκάνης,
ΕκΠαιδευτική ΦΥΣΙΚΗ, Ι. οι Θεωρίες, Αθήνα 2005
(κεντρική διάθεση, Βιβλιοπωλείο Σαββάλα)
Εξώφυλλο Βιβλίου

Γ.Θ. Καλκάνης,
ΕκΠαιδευτική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕκΠαιδευτικές Εφαρμογές των τεχνολογιών Πληροφόρησης (και) στην ΕκΠαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, Αθήνα 2002(κεντρική διάθεση, Βιβλιοπωλείο Σαββάλα)
Εξώφυλλο Βιβλίου

Γ.Θ. Καλκάνης,
ΕκΠαιδευτική Φυσική - Από το μικρόκοσμο στο Μακρόκοσμο, ΗλεκτροΜαγνητισμός, Κυματική, Πυρηνική, Αθήνα 2002(κεντρική διάθεση, Βιβλιοπωλείο Σαββάλα)Εξώφυλλο Βιβλίου

Γ.Θ. Καλκάνης, Δ.Ι. Κωστόπουλος,
Φυσική - Από το μικρόκοσμο στο Μακρόκοσμο, Ι.α Μηχανική, Αθήνα 1995Εξώφυλλο Βιβλίου

Γ.Θ. Καλκάνης, Δ.Ι. Κωστόπουλος,

Το Εργαστήριο Φυσικών για το Δάσκαλο, Αθήνα 1998
Εξώφυλλο Βιβλίου Εξώφυλλο Βιβλίου

Γ.Θ. Καλκάνης
"Η Ενέργεια και οι Πηγές της: Τι, Πώς, Γιατί"
(βιβλίο για το μαθητή)
(βιβλίο για το δάσκαλο)
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας "Ανοιχτές Θύρες", Πικέρμι 1997

 (ελεύθερη διάθεση, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)
Πληροφορίες Πληροφορίες Πληροφορίες Πληροφορίες

Ε. Αποστολάκης, Β. Κορόζη, Ε. Παναγοπούλου, Κ. Πετρέα, Σ. Σταύρος (συγγραφική ομάδα)
Γ.Θ. Καλκάνης (επιστημονικός υπεύθυνος)
Δ. Ιμβριώτη (συνεργασία)
"Ερευνώ και Ανακαλύπτω"
(βιβλίο για το μαθητή)
(βιβλίο για το δάσκαλο)
(ένθετο "με μια ματιά")
(φύλλα αξιολόγησης)
εγχειρίδιο Ε' Δημοτικού
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα
Πληροφορίες Πληροφορίες Πληροφορίες Πληροφορίες

Ε. Αποστολάκης, Β. Κορόζη, Ε. Παναγοπούλου, Κ. Πετρέα, Σ. Σταύρος (συγγραφική ομάδα)
Γ.Θ. Καλκάνης (επιστημονικός υπεύθυνος)
Δ. Ιμβριώτη (συνεργασία)
"Ερευνώ και Ανακαλύπτω"
(βιβλίο για το μαθητή)
(βιβλίο για το δάσκαλο)
(ένθετο "με μια ματιά")
(φύλλα αξιολόγησης)
εγχειρίδιο Στ' Δημοτικού
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα


Αρχή της σελίδας