τα Πρακτικά Συνεδρίων

  

  

Πρακτικά Διημερίδας / Συνεδρίου

"Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α' βάθμια Εκπαίδευση"

7-8 Φεβρουαρίου 1997, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιμέλεια: Γ. Θ. Καλκάνης

    Κόμβος Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

    http://www.kodipheet.gr/zero_praktika.php

 

 

 

Πρακτικά Z΄/ 0΄ Πανελληνίου Συνεδρίου

"Έρευνα και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης"

11, 12, 13 Μαΐου 2007, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιμέλεια: Γ. Θ. Καλκάνης

 

     (υπό έκδοση)

 

 
Αρχή της σελίδας