Συμπληρωματικά βιβλία

           

  για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς

"μικρο-ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ"

Σύντομα κείμενα και απλά σχέδια ερμηνεύουν ένα πλήθος φαινομένων του Μακρο-Κόσμου σύμφωνα με τις δομές, τις κινήσεις και τις διαδικασίες του μικρο-Κόσμου. Τα μικρο-ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη έκδοση (2003) του "Βιβλίου Δασκάλου" και υπάρχουν και στα βιβλία "Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-με τις ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" Ι. οι Θεωρίες, ΙΙ. τα Φαινόμενα του καθηγητή Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνη, όπου αναπτύσσεται αναλυτικά το πρότυπο του μικροΚόσμου

 

"Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ: Τι, Πώς, Γιατί"

Τα βιβλία "Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ: Τι, Πώς, Γιατί" (τόμος Ι, για το μαθητή και τόμος ΙΙ, για το δάσκαλο) στοχεύουν στην ενημέρωση των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα ενέργειας (μορφές και πηγές / αποθήκες ενέργειας) και στην κατανόηση των προβλημάτων, ενεργειακών και περιβαλλοντικών, από τη χρήση της. Τα βιβλία, με συγγραφέα τον Καθηγητή Γ. Θ. Καλκάνη εκδόθηκαν (σε πρώτη έκδοση) το 1997 από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης, με ανάθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανοιχτές Θύρες", διανέμονται δε δωρεάν από το ΚΑΠΕ (19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, τηλ. 2106603300, διαδικτυακός τόπος http://www.cres.gr)

 

τόμος Ι,
για το μαθητή

 

τόμος IΙ,
για το δάσκαλο

 

 

για τους φοιτητές / μελλοντικούς εκπαιδευτικούς

 

Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση
στις-μετις ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΕκΠαιδευτικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυσικών Επιστημών, ΕκΠαιδευτικές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ι. οι Θεωρίες

ΙΙ. τα Φαινόμενα

 

Ι. το Εργαστήριο

 ΙΙ. οι Τεχνολογίες

Τα πανεπιστημιακά αυτά βιβλία "Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-μετις ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ι. οι Θεωρίες, ΙΙ. τα Φαινόμενα" και "ΕκΠαιδευτικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυσικών Επιστημών, ΕκΠαιδευτικές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και οι Εφαρμογές τους, Ι. το Εργαστήριο, ΙΙ. οι Τεχνολογίες" απευθύνονται στους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και τους μετεκπαιδευόμενους / εξομοιούμενους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα βιβλία διανέμονται δωρεάν στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, διατίθενται δε από το βιβλιοπωλείο Σαββάλας