Βλ. http://micro-kosmos.uoa.gr  => οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής => Απολογισμοί ... / Προτάσεις ...