τα ΕκΠαιδευτικά Αντικείμενα

  • Εκπαίδευση (θεωρητική και εργαστηριακή / πρακτική) στις Φυσικές Επιστήμες των προπτυχιακών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Εκπαίδευση στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφόρησης των προπτυχιακών φοιτητών Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες των φοιτητών του Τμήματος Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Εκπαίδευση / μετεκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και το Περιβάλλον εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  • Εκπαίδευση / επιμόρφωση στις Φυσικές Επιστήμες και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  • Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών των κατευθύνσεων "Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση" και "Πληροφορική στην Εκπαίδευση" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.