οι Υποδομές

Εμβαδόν: Αίθουσας :  110 m2 ,    Ύψος: 3,75m

Φυσικός Φωτισμός: Παράθυρα με διπλές κουρτίνες σε μήκος 15,7m (αριστερά και δεξιά πλευρά της αίθουσας «Α»).

Τεχνητός Φωτισμός: Συστοιχίες λαμπτήρων φθορισμού.

Αερισμός: Φυσικός  αερισμός (παράθυρα- πόρτα μπαλκονιού).

Κλιματισμός: Διατίθεται σύστημα κεντρικής θέρμανσης και δύο αυτόνομες μονάδες ψύξης - θέρμανσης επαρκούς ψυκτικής και θερμικής ισχύος για τους χώρους αυτούς. Η θερμική ισχύς των αυτόνομων μονάδων καλύπτει αυτοδύναμα τις αίθουσες στις ώρες μη λειτουργίας της κεντρικής θερμάνσεως.

Σύνδεση με το Διαδίκτυο: Καλωδιακή σύνδεση με το Κέντρο Δικτύων Πανεπιστημίου Αθηνών (γραμμές που υποστηρίζουν τα 100 Mbps).

Στην αίθουσα υπάρχει υποδομή για 22 θέσεις εργασίας. Η δομημένη καλωδίωση εξασφαλίζει τη σύνδεση κάθε θέσης εργασίας  με το κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου με ταχύτητα σύνδεσης 100 Mbps. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο πραγματοποιείται μέσω του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), το οποίο συνδέεται με  το Ε∆ΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) με γραμμή 1 Gbps.

H αίθουσα διαθέτει ψηφιακό  (VIDEO-PROJECTOR) και  αναλογικό επιδιασκόπιο, με τις αντίστοιχες δύο οθόνες προβολής. Στην ίδια αίθουσα υπάρχουν δύο εκτυπωτές τεχνολογίας laser και  inkjet. Επίσης υπάρχει ψηφιοποιητής εικόνας (scanner).

 

Εικόνες από το χώρο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Σκαρίφημα 1