Εκπονηθείσες Διατριβές

Σταύρος Σάββας
"Το ερευνητικά εξελισσόμενο μοντέλο στη διδασκαλία της φυσικής με ιδιοκατασκευές και πειράματα με απλά μέσα - Πρόταση εφαρμογής για το δημοτικό σχολείο"

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Αθήνα, 1996
Ελένη Κυριάκη
"Εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού και εκπαιδευτικό λογισμικό ανοικτό στις παρεμβάσεις εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων και προσανατολισμένο στην αναπαραγωγή και αναπαράσταση φυσικών φαινομένων του μικροκόσμου με προσομοίωση MONTE CARLO"

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Αθήνα, 1997
Παναγιώτης Τσάκωνας
"Επιστημονικά πρότυπα του μικροκόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία των φυσικών επιστημών, με τη δημιουργία και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης MONTE CARLO και δυναμικής οπτικοποίησης - Εφαρμογές στις κινήσεις και στις διαδικασίες του μικροκόσμου"

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Αθήνα, 1997
Μιχάλης Σαρρής
"Σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες - Εφαρμογή σε θέματα σωματιδιακής φυσικής"

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, 1999
 
Μαρία Μάργαρη
"Το ερευνητικό εκπαιδευτικό εργαστήριο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών - Εφαρμογή στους φοιτητές του Παιδαγωγικού τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών"

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, 1999
Σοφία Στράγκα
"Πρότυπο εκπαιδευτικό πλαίσιο / υλικό και λογισμικό για τις δασικές πυρκαγιές - Μια επιστημονική και μεθοδολογική προσέγγιση (προ-)σχεδίων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων - Εφαρμογές"

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, 2001

Εμμανουήλ Αποστολάκης
"Εκπαίδευση από Απόσταση:Διαδικτυακή Συνεργασία Μαθητών / Ερευνητών στο Εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών της Γης - η Πρόταση, η Εφαρμογή (Σχεδίαση, Οργάνωση, Λειτουργία),η Αξιολόγηση, η Γενίκευση, οι Προοπτικές"

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, 2002

Ματθαίος Πατρινόπουλος
"ΟΛΟκληρωμένο ΤΕΧΝΟλογικά Εκπαιδευτικό Εργαστήριο - Σχεδίαση, Ανάπτυξη - Εφαρμογές στις Φυσικές Επιστήμες"

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, 2005

Βασίλειος Δημόπουλος
"ΕκΠαίδευση με τεχνολογίες πληροφόρησης στις Φυσικές Επιστήμες - προτάσεις και εφαρμογές κβαντικών προσεγγίσεων"

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, 2005

Δέσποινα Ιμβριώτη
"Το Μοντέλο του μικρόΚοσμου ως Ενοποιητικό και Ερμηνευτικό Στοιχείο των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Λογισμικό και Αξιολόγηση"

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, 2006

Κοσμάς Δενδρινός 
"Η Συμβολή των Δυναμικών Οπτικοποιήσεων στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες  - Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Διδακτική Διαδικασία και Πειραματική Πρακτική - Εφαρμογή σε φοιτητές / υποψήφιους δασκάλους"
 

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Αθήνα, 2007

Σαράντος Οικονομίδης
"Προτάσεις, Εφαρμογή και Αξιολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"

 

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Νεκταρία Αδακτύλου
"Σχεδιασμός, πιλοτική εφαρμογή και διαμορφωτική αξιολόγηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης για τη δορυφορική τηλεπισκόπιση και τις εφαρμογές της"

 

 

Επιβλέπων: καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Νικόλαος Βουδούκης
"Εκπαιδευτικά Πρότυπα της Μετακλασικής Φυσικής και / οι Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προτάσεις, Εφαρμογές και Αξιολόγηση"
 


Επιβλέπων: καθηγητής Γ.Θ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, 20
13

Μαρία Μπιμπούδη (ΙΚΥ)
"Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση"
 

 

Επιβλέπων: καθηγητής Γ.Θ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, 20
13

Δημήτριος Σωτηρόπουλος
Το «Ανοικτό-Διερευνητικό» Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με Χρήση Πρότυπης Μεθοδολογίας Αναζήτησης στο Διαδίκτυο
 

 

Επιβλέπων: καθηγητής Γ.Θ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Αθήνα, 2014

 
Αρχή της σελίδας

 

Υπό Εκπόνηση Διατριβές

Βασίλειος Γρηγορίου
"Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών – Εκπαιδευτικός Μετασχηματισμός, Μεθοδολογία, Τεχνολογία"

 

 

 

Επιβλέπων: καθηγητής Γ.Θ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, Έναρξη 2005

Ανάργυρος Δρόλαπας
"Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Λογισμικού Διαδραστικών Προσομοιώσεων για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες"

 

 

 

Επιβλέπων: καθηγητής Γ.Θ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, Έναρξη 2009

Κωνσταντίνος Μιτζήθρας
"Εργαστηριακές Εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση"

 

 

 

Επιβλέπων: καθηγητής Γ.Θ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, Έναρξη 2009

Γεώργιος Παπανικολάου (υπό αναστολή)
"Απόψεις, στάσεις και προσδοκίες των δασκάλων από την εισαγωγή των Η/Υ στην Α/θμια Εκπαίδευση. Η περίπτωση της επιμόρφωσης των δασκάλων με το πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας". Αξιολόγηση, συμπεράσματα και προτάσεις."
 


Επιβλέπων: καθηγητής Γ.Θ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, Έναρξη 2002

Ελένη Βυθοπούλου (ΙΚΥ)
"Επιστημονικά Πρότυπα και Πρακτικές της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"

 

 

 

Επιβλέπων: καθηγητής Γ.Θ. Καλκάνης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Αθήνα, Έναρξη 2007

   
 
 

 

Αρχή της σελίδας