ΥΛΙΚΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

 

Τα υλικά που χρειάζονται για τις Πρώτες Βοήθειες βρίσκονται συνήθως σε κατάλληλο κουτί Πρώτων Βοηθειών. Το κουτί αυτό πρέπει να διατηρείτε σε χώρο χωρίς υγρασία και να ελέγχεται και να συμπληρώνεται τακτικά ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμα τα υλικά που χρειάζεστε.

 

Βασικά υλικά του κουτιού Πρώτων Βοηθειών:

      Εύκολα αναγνωρίσιμο αδιάβροχο κουτί

      20 αυτοκόλλητα επιθέματα (λευκοπλάστ)

      6 αποστειρωμένα επιθέματα μέσου μεγέθους

      2 μεγάλα αποστειρωμένα επιθέματα

      2 πολύ μεγάλα αποστειρωμένα επιθέματα

      2 αποστειρωμένα οφθαλμικά επιθέματα

      6 τριγωνικοί επίδεσμοι

      6 παραμάνες

      Γάντια μιας χρήσης

      2 κυλινδρικοί επίδεσμοι από κρεπ

      Ψαλίδι

      Τσιμπιδάκι