Θέματα εξετάσεων προΠτυχιακών Φοιτητών

    του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε.

 

Θέματα εξετάσεων προΠτυχιακών Φοιτητών

    του Τμήματος Φυσικής

 

 

Η δημοσίευση των θεμάτων των εξετάσεων

στον διαδικτυακό τόπο του Εργαστηρίου

γίνεται για να αποφεύγεται η εμπορευματοποίησή τους,

όπως γίνεται από κάποια φωτοτυπεία και φροντιστήρια

ή -έχει αρχίσει να γίνεται- μέσω διαδικτύου

με αντικαταβολή χρημάτων.

Επισημαίνεται, βέβαια, ότι τα θέματα σε κάθε εξεταστική

είναι διαφορετικά τόσο -ασφαλώς- στο περιεχόμενο

όσο και στη διάρθρωσή τους και -σε κάθε εξεταστική-

περιλαμβάνουν θέματα και δραστηριότητες

οι οποίες έχουν επισημανθεί και αναπτυχθεί

στις παραδόσεις του συγκεκριμένου μαθήματος

το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος / εξάμηνο.