Μικρό-Κοσμο ονομάζουμε συμβατικά τα δομικά σωματίδια του Κόσμου μας που, εκφεύγοντας λόγω των μικροσκοπικών τους  διαστάσεων, της άμεσης παρατήρησης και εποπτείας μας, συγκροτούν τα μεγαλύτερα, απτά και μετρήσιμα σώματα και σχηματισμούς -και εμάς τους ίδιους!- που, επίσης συμβατικά, ονομάζουμε Μακρό-Κοσμο.