(οι συζητήσεις συνεχίζονται και σχολιάζονται στα Φύλλα Εργασίας + του βιβλίου "Η Φυσική με Πειράματα" Α' Γυμνασίου: http://micro-kosmos.uoa.gr => η Φυσική Α Γυμνασίου)