ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    Δέσποινα Ιμβριώτη

ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ:  

 Διδάκτωρ Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας (2001 - ) 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  

 Διδακτορική Διατριβή με θέμα " Το Mοντέλο του

    μικρόKοσμου ως Eνοποιητικό και Eρμηνευτικό Στοιχείο
    των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια

    Εκπαίδευση – Λογισμικό και Αξιολόγηση " (1999-2006)

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση στις 

    Φυσικές Επιστήμες του Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Α. (1996-1999)

 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. του Π. Α.(1992-1996)

 

         ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ-

  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ   
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

 Συμμετοχή σε 14 Ερευνητικά / Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Εποπτεία Εργαστηριακών Ασκήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών  (1996 - )

 Εργαστηριακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Μαράσλειο Δ.Δ.Ε. (1997 - )

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Α΄βάθμιας (1997 - )

 Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών στο πλαίσιο των ταχύρρυθμων επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα (Φυσικά Ε’ και Στ’ Δημοτικού) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1.Β (2006)

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος μέσης διάρκειας για εκπαιδευτικούς της Β' βάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ 1.3α) με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β΄βάθμιας στη Φυσική» με αντικείμενο Εκπαιδευτική Τεχνολογία. (2000-2001)

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α΄Βάθμιας & Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Ανατολικής Αττικής με αντικείμενο Πληροφορική (1997)

 Συμμετοχή στη σύνθεση 6 Πακέτων Εκπαιδευτικού Υλικού –

    Λογισμικού 

 

     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -

    - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 17 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών 

    επιστημονικών συνεδρίων (με κριτές)

 Αναλυτικά οι Δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται στις "Δημοσιεύσεις / 

  Ανακοινώσεις" του Εργαστηρίου και είναι δυνατόν να ευρεθούν

  με την αναζήτηση του ονόματος της συγγραφέως

Email:   dimvrioti@primedu.uoa.gr