ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    Ματθαίος Πατρινόπουλος

ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ:  

 Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών / Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών

 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Φυσικός

ΣΠΟΥΔΕΣ:  

 Διδακτορική Διατριβή με τίτλο "ΟΛΟκληρωμένο

     ΤΕΧΝΟλογικά Εκπαιδευτικό Εργαστήριο / Σχεδίαση -

     Ανάπτυξη - Εφαρμογή "

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με θέμα "Φυσικές

     Επιστήμες στην Εκπαίδευση" του Παιδαγωγικού

     Τμήματος Δ.Ε. του Π.Α.

 Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου

 

      ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ -

  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

 Συμμετοχή σε 12 Ερευνητικά/Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Εποπτεία Εργαστηριακών Ασκήσεων Προπτυχιακών  

      Φοιτητών (1996 - 2003)

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.

      (1996 - )

 Διδασκαλία του φροντιστηριακού μέρους των Μαθημάτων Φυσικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. και στο Τμήμα  Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (1996 - 2003)

Αυτόνομη διδασκαλία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων (2006 - )

 Συμμετοχή στη συγγραφή / σύνθεση 7 Πακέτων Εκπαιδευτικού Υλικού - Λογισμικού, 8 Εκπαιδευτικών Βιντεοταινιών

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-    

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:  :

 Συμμετοχή σε 4 Διεθνή και Ελληνικά Ερευνητικά

     Προγράμματα

 30 Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Συνεδρίων (με κριτές)

 3 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά  

     Περιοδικά (με κριτές)

Συγγραφή ή Συμμετοχή στη συγγραφή 5 βιβλίων

 Αναλυτικά οι Δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται στις "Δημοσιεύσεις/ 

  Ανακοινώσεις" του Εργαστηρίου και είναι δυνατόν να ευρεθούν

  με την αναζήτηση του ονόματος του συγγραφέως

e_mail:    

 mpatrinopoulos@gmail.com

e_site:  

 users.uoa.gr/~mpatrin