ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   Νικόλαος Βουδούκης

ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ:  

 Υποψήφιος Διδάκτωρ Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες

    και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

 Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Φυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος (2000 - )

 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  

 Διδακτορική Διατριβή (υπό εκπόνηση) με θέμα

    "Εκπαιδευτικά  Πρότυπα της Μετακλασικής Φυσικής και/οι

    Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες τους στη Δευτεροβάθμια 

    Εκπαίδευση - Προτάσεις,  Εφαρμογές  και  Αξιολόγηση"

    (2005 - )

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην  Ηλεκτρονική και

     Ραδιοηλεκτρολογία του Π.Α. (1991 - 1993)

 Πτυχίο Τμήματος  Φυσικής  του Π. Α. (1987 - 1991)

 

       ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:

 

Καθηγητής Φυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος. Υπεύθυνος εργαστηρίου Ηλεκτρονικών  (2000-    )

Γραφείο Καινοτομιών / Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. / Υπ.Ε.Π.Θ.

    (2003-2004)

 Υπουργείο Εσωτερικών-Ειδικός σε θέματα Τηλεπικοινωνιών

    (1996-2000)

 Εταιρία LANTEC - Εγκατάσταση και προγραμματισμός

    (software) μεγάλων τηλεφωνικών κέντρων της Northern

    Telecom (1995-1996)

 

       ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ -

   - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

Βαθμολογητής στο μάθημα «Ειδική Διδακτική Φυσικής Φυσικών» το έτος 2007 στα πλαίσια του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ (προκ. 10/Π/2006)

Συμμετοχή σε  Ερευνητικά / Εκπαιδευτικά Προγράμματα

    (Hands on Science - Comenius)

    Εποπτεία Εργαστηριακών Ασκήσεων Προπτυχιακών

        Φοιτητών ΠΤΔΕ (2005 - )

 Διδασκαλία φροντιστηρίου μαθημάτων Φυσική Ι και

     Φυσική ΙΙ του ΠΤΔΕ (2005 -  )

 Συμμετοχή στη σύνθεση Πακέτων Εκπαιδευτικού Υλικού -

      Λογισμικού («Πλειάδες», «Νηρηίδες» κτλ.).

 Συγγραφή 2 βιβλίων:

      α)«Ηλεκτρονική Ι» 1994, εκδόσεις  ΑΡΝΟΣ

      β)«Ηλεκτρονική ΙΙ» 1997, εκδόσεις  ΑΡΝΟΣ

 Αξιολόγηση βιβλίου «Εκπομπή και Λήψη Ραδιοφωνικού

      Σήματος - Εργαστήριο» του Ηλεκτρονικού Τομέα των ΤΕΕ.

 

     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-

    - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 Συμμετοχή σε  Διεθνή και Ελληνικά Ερευνητικά Προγράμματα

 8 Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών

      Επιστημονικών Συνεδρίων (με κριτές)

 Αναλυτικά οι Δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται στις "Δημοσιεύσεις / 

  Ανακοινώσεις" του Εργαστηρίου και είναι δυνατόν να ευρεθούν

  με την αναζήτηση του ονόματος του συγγραφέως

             ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:

1ο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας το 1984 και το 1986.  Υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. το 1988 (Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ)

     ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 

  Αγγλικά άριστα (Proficiency).     Γαλλικά μέτρια.

e_mail:    nvoudoukis@primedu.uoa.gr