ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    Ουρανία Χρ. Γκικοπούλου

ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ:  

 Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΚΠΑ

 Διδάκτωρ Γνωσιακής Επιστήμης και Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες

 Εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης  (1998 - ) 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  

Μεταδιδακτορικό με θέμα «Το Εκπαιδευτικό Πρότυπο του μικροΚόσμου (και) ως Ερμηνευτικό Πλαίσιο των Φαινομένων του ΜακροΚόσμου», ΕΚΠΑ (2017)

 Διδακτορική Διατριβή με θέμα "Εννοιολογική Αλλαγή στις Φυσικές Επιστήμες" ΕΚΠΑ (2014)

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βασική και 

    Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη του Τμήματος ΜΙΘΕ  

    του ΕΚΠΑ (2004)

  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση στις 

    Φυσικές Επιστήμες του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (1999)

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ (1996)

 

         ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ-

  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ   
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

 Συμμετοχή σε 22 Ερευνητικά / Εκπαιδευτικά Προγράμματα

  Συν-Διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» και «Ενοποιημένη Θεώρηση της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες Ι» στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (2015-2018)

 Συντονισμός, οργάνωση, επίβλεψη και αξιολόγηση της Εργαστηριακής Άσκησης (και με νέες τεχνολογίες) προπτυχιακών φοιτητών και μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ (2007-2016)

 Εργαστηριακή διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Η/Υ στην Εκπαίδευση» στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (2011-2014)

 Εργαστηριακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (2007-2012)

 Εποπτεία Εργαστηριακών Ασκήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών  (1996-1999 και 2002-2007)

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Α΄βάθμιας (1997-1999)

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α΄Βάθμιας & Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης στο 2ο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Αθήνας (Κηφισιά) με γνωστικό αντικείμενο την "Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Η/Υ" (1997-1998)

Υπεύθυνη Αξιολόγησης Εφαρμογής των Προγραμμάτων "Creating Activity-Designed Language-Learning Environments for Entrepreneurship Education” και “Schools: Future Labs”, Erasmus+, Cooperation for innovation and exchange of good practices, Field: Strategic Partnerships for school education, σε συνεργασία του ΠΤΔΕ /ΕΚΠΑ με το Goethe Institute και άλλα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα (2014-2017 και 2017-2020)

 Ειδική Επιστήμονας-Αξιολογήτρια Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», Υπουργείο Παιδείας / Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2015)

 Διοικητική / Εκπαιδευτική Υποστήριξη Προγράμματος "Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ" (2007-2009 και 2011-2015)

  Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων του μαθήματος «Ειδική Διδακτική Φυσικών Δασκάλων» των γραπτών Διαγωνισμών ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2007 και 2009)

 Πιστοποίηση Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών - Α΄ Επίπεδο (2008)

 Επιμορφώτρια στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης (ΠΑΚΕ) ΕΚΠΑ και ΑΣΠΑΙΤΕ κατά την Εκπαίδευση των  Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ60/70 στο Έργο "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία" (2008 και 2011-2012)

 Συμμετοχή στην ανάπτυξη του υλικού και του περιβάλλοντος του διαδικτυακού τόπου http://micro-kosmos.uoa.gr (2007- )

 Συμμετοχή στη σύνθεση, προσαρμογή και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού και Λογισμικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

                      ΑΛΛΕΣ   

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, (2015- )  www.εεφεε.gr  

 Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακής Επιστήμης (2011- )

 Συν-συντονίστρια της Επιστημονικής / Εκπαιδευτικής Επιτροπής των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής (2007- )

 Μέλος της Ελληνικής Αποστολής στην 47η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2016 στη Ζυρίχη και το Λιχτενστάιν, στην 46η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2015 στην πόλη Mumbai της Ινδίας και στην 45η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2014 στην Αστάνα του Καζακστάν

 JURE Member of European Association of Research in Learning and Instruction - EARLI (2011-2013)

 

     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -

    - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 Συν-συγγραφή 2 βιβλίων / σχολικών εγχειριδίων

 Συγγραφή 1 εκπαιδευτικού βιβλίου

 27 Δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικά με κριτές

 60 Ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές
 

 Αναλυτικά οι Δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται στις "Δημοσιεύσεις / 

  Ανακοινώσεις" του Εργαστηρίου και είναι δυνατόν να ευρεθούν

  με την αναζήτηση του ονόματος της συγγραφέως

 

Email:   gikopoulou@gmail.com

Αναλυτικότερο Βιογραφικό