ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   Παναγιώτης Δημητριάδης
ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ:   Καθηγητής Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:   Διδακτορικό Δίπλωμα στη Θεωρητική Φυσική στα Στοιχειώδη Σωμάτια του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Αθηνών


Πτυχίο Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ    
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:  
Στοιχειώδη Σωματίδια, Μικροσκοπική Δομή της Ύλης, Ερευνητική και Εκπαιδευτική Μεθοδολογία, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφόρησης στην Εκπαίδευση
Email:   pdimitr@primedu.uoa.gr