ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   Παναγιώτης Τσάκωνας
ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ:   Δρ Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθηγητής Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  

Διδακτορικό Δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες και Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πτυχίο Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ    
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:  
Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Λογισμικού Σχεδιασμού και Προσομοίωσης

Email:   ptsakon@cc.uoa.gr