ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    Σαράντος Οικονομίδης

ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ:  

 Υποψήφιος Διδάκτωρ Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες

    και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας (1992 - )

 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  

 Διδακτορική Διατριβή (υπό εκπόνηση) με θέμα "Προτάσεις,

    εφαρμογή και αξιολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων

    Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"

   (2005-2006).

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση στις

    Φυσικές Επιστήμες του Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Α. (2002-2004)

 Πτυχίο Φυσικών Επιστημών Παν/μίου Πατρών (1983)

 

       ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ -

   - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

 Ερευνητής  Hands On Science network (110157-CP-1-2003-

    1-PT-COMENIUS-C3).

Αναπληρωτής αρχηγός της Ελληνικής μαθητικής ομάδας στην 36η και 37η Ολυμπιάδα  Φυσικής.

Επιμορφωτής Εκπαιδευτικών στο Μαράσλειο Δ.Δ.Ε. (2006).

Συγγραφέας του Εκπαιδευτικού Πακέτου με τίτλο «Επαναληπτικές Διαδικασίες» - Πρόγραμμα Πλειάδες.

Συντονιστής της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής (2005-2006), εισηγητής αρκετών θεμάτων της Α', Β' και Γ' Λυκείου. Μέλος της επιτροπής και υπεύθυνος για την

   αξιολόγηση των γραπτών. (2002-2006).

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα Hands on

   Science in Athens:

   http://micro-kosmos.uoa.gr/Hands-on-Science

Εισηγητής σε επιμορφωτικά προγράμματα των νέων διδακτικών πακέτων.

Εποπτεία Εργαστηριακών Ασκήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών  (2002-2006). 

Επιμέλεια των Πειραματικών Διατάξεων του Μουσείου

   Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Παν/μίου

   Αθηνών στην Έκθεση «Φυσική και Εκπαίδευση: Χθες,

   Σήμερα, Αύριο», που πραγματοποιήθηκε από τα Αρσάκεια

   - Τοσίτσεια Σχολεία και τη Στοά του Βιβλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με τη συνεργασία του Παν/μίου Αθηνών και του ΕΜΠ, στα πλαίσια του εορτασμού του Παγκόσμιου Έτους Φυσικής, από 12 έως 20-4-2005.

Μέλος της Επιστημονικής Συγγραφικής Ομάδας που

   συγκρότησε η ΕΕΦ για την συγγραφή Διδακτικού Υλικού

   του πακέτου Φυσικής Β' Γυμνασίου, με βάση το ΔΕΠΠ και

   τα ΑΠΣ, στα πλαίσια της Προκήρυξης 4104/21-5-2003.

Συμμετοχή στην επίδειξη τρόπων αξιοποίησης των

  εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε φοιτητές του Φυσικού

  Τμήματος του Παν/μίου Αθηνών στο πλαίσιο του

  μαθήματος Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής. (2003 - )

Βαθμολογητής ΑΣΕΠ 2004-2007.

 

     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-

    - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

12 Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών  Επιστημονικών Συνεδρίων (με κριτές)

  Αναλυτικά οι Δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται στις "Δημοσιεύσεις / 

  Ανακοινώσεις" του Εργαστηρίου και είναι δυνατόν να ευρεθούν

  με την αναζήτηση του ονόματος του συγγραφέως

e_mail:  

  seconom@primedu.uoa.gr

  sarecon@gmail.com