ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σοφία Γ. Στράγκα

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:   Αθήνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εμπεδοκλέους 89, Αθήνα

Email: sofiastaga@gmail.com

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτικός α΄βάθμιας εκπαίδευσης, δρ. Περιβαλλοντικής   Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε του Π.Α

 

ΘΕΣΗ: Σχολική Σύμβουλος Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών (2003-2011)

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Α΄ Πρότυπο Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών

 • Αρσάκειος Παιδαγωγική Ακαδημία Ψυχικού, Αθηνών

 • Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αθηνών

 •  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διπλωματική εργασία με θέμα: «Γεωγραφική, Οικολογική, Πολιτιστική προσέγγιση του Ελληνικού Επιφανειακού υδατικού δυναμικού. Η σύνδεσή της με την Εκπαιδευτική πράξη». (βαθμός: 10)

 • Διδακτορική διατριβή στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών στον Τομέα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος (υπότροφος ΙΚΥ) Θέμα: Πρότυπο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο / Υλικό και Λογισμικό για τις Δασικές Πυρκαγιές – Μια επιστημονική και Μεθοδολογική Προσέγγιση (προ-) Σχεδίων Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων – Εφαρμογές (βαθμός: 10)

 • Πιστοποίηση ΤΠΕ από το Κέντρο Πιστοποίησης του 5-72:Η/Υ Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά

 • Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 1977-1986: Σχολεία α΄ βάθμιας εκπαίδευσης

 • 1993-1996: Απόσπαση στο Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Α. στον Τομέα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 • 1996-2000: Εκπαιδευτική άδεια  

 •  2000-2002 Υπεύθυνη Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του της 15ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του  7ου Γραφείου Π.Ε. Α΄ Διεύθυνσης Αθηνών

 • 01/09/2002-03/04/2003: Δ/ντρια 5ου Δ. Σχ. Βύρωνα

 • 04/04/2003- 31/09/2011 Σχολική Σύμβουλος 15ης  Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Α΄ Δ/νσης Αθηνών

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ Α.Ε.Ι., Μ.Δ.Δ.Ε., Π.Ε.Κ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

 •   2009 Διδασκαλία Στην Α΄ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιορίστων εκπαιδευτικών στο 3ο  Επιμορφωτικό Κέντρο Αθήνας στη θεματική ενότητα «Δειγματική διδασκαλία στη Φυσική»

 • 2009 Διδασκαλία Στην Α΄ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιορίστων εκπαιδευτικών στο 3ο  Επιμορφωτικό Κέντρο Αθήνας στη θεματική ενότητα «Δειγματικές διδασκαλίες σε επίπεδο εικονικής τάξης ή/και εργαστηρίων και χρήση των νέων τεχνολογιών κατά γνωστικό αντικείμενο»

 • 2008 Διδασκαλία Στην Α΄ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιορίστων εκπαιδευτικών στο 1ο  Επιμορφωτικό Κέντρο Αθήνας στις θεματικές ενότητες «Δειγματικές διδασκαλίες σε επίπεδο εικονικής τάξης ή/και εργαστηρίων και χρήση των νέων τεχνολογιών κατά γνωστικό αντικείμενο»

 • 2008 Επιμορφώτρια ΠΑΚΕ στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, ΠΑΚΕ Αττικής και Στεραιάς Ελλάδας στο Πρόγραμμα 233-3 στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία»

 • 2008 Επιμορφώτρια ΠΑΚΕ στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, ΠΑΚΕ Αττικής και Στεραιάς Ελλάδας στο Πρόγραμμα 232-5 στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία»

 • 2008 Διδασκαλία Στην Α΄ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιορίστων εκπαιδευτικών στο 3ο  Επιμορφωτικό Κέντρο Αθήνας στις θεματικές ενότητες «Δειγματική διδασκαλία στη Φυσική»

 • Ιούνιος 2006 Πρόγραμμα «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα πακέτα» Τμήμα Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διδακτικό αντικείμενο «Φυσική»

 • Σεπτέμβριος 2006 Πρόγραμμα «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα πακέτα» Τμήμα Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διδακτικό αντικείμενο «Μελέτη Περιβάλλοντος»

 • Οκτώβριος 2003 Διδασκαλία Στην Α΄ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιορίστων εκπαιδευτικών στο 3ο  Επιμορφωτικό Κέντρο Αθήνας στη θεματική ενότητα «Στοιχεία διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο»

 • 1997-2005 Διδασκαλία των μαθημάτων «Φυσική» και «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» σε τμήματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών α΄βάθμιας εκπαίδευσης στο Π.Τ.Δ.Ε. του  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΠΕΑΕΚ)

 • 1997-2006  Διδασκαλία του μαθήματος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δ.Ε

 • 2000-2006 Διδασκαλία του μαθήματος «Οικολογία - Επιστήμες του Περιβάλλοντος» στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δ.Ε

 • 2007-2011  Διδασκαλία του μαθήματος «Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις/με τις Φυσικές Επιστήμες», στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δ.Ε

 • 2000-2001 Διδασκαλία στο Διατμηματικό Πανεπιστημιακό πρόγραμμα Επιμόρφωσης ετήσιας διάρκειας για εκπαιδευτικούς β΄βάθμιας εκπαίδευσης «Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές στις Φυσικές Επιστήμες» και «Εισαγωγή στην Πληροφορική»

 • 1995-2001 Διδασκαλία των Φροντιστηριακών μαθημάτων σε προπτυχιακούς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα αντικείμενα «Φυσική» και «Επιστήμες του Περιβάλλοντος»

 • 1994–1998 Διδασκαλία σε Σχολές Μετεκπαίδευσης Π.Ε.Κ. (Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα) τα αντικείμενα: «Φυσική», «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», «Νέες Τεχνολογίες»

  

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ (Αυτόνομα)

1. Σ. Στράγκα: Σύγχρονες Περιβαλλοντικές Εκπαιδευτικές Θεματικές, Μέθοδοι και Πρακτικές – Μια Μελέτη Περίπτωσης

Επιστημονικά Πρότυπα, Μεθοδολογικό Πλαίσιο Δραστηριοτήτων, Διαθεματικό Υλικό και Λογισμικό με σύγχρονες Τεχνολογίες για τις Δασικές Πυρκαγιές, Αθήνα 2006 (και λογισμικό)

ISBN 960-631-445-6

2. Σ. Στράγκα: Εκπαιδευτική Τηλεόραση ET 1 Σενάριο-Συμμετοχή στη παραγωγή: «Βιολογικός καθαρισμός – Διαχείριση λυμάτων» Μελέτη περίπτωσης: Βιολογικός καθαρισμός κοινότητας Πανόρμου Τήνου, ΕΤ 1, 2005 

http://www.edutv.gr

http//:www.micro-kosmos.uoa.gr

  

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

1.      Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων, Γυμνάσιο, Τόμος Δ – Φυσικές Επιστήμες: Πειραματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «Απυρόσοφος – Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» ΥΠΕΠΘ-ΠΙ Αθήνα 2001

http//:www.pi-schools.gr/publication/epist_ekdoseis/katalogos.pdf

σ.191 αρ.ταξ. 213

   ISBN1108-4480

 

2.   Μια Επιστημοκεντρική Διαθεματική Προσέγγιση του «Ηλεκτρικού» Φωτός

       Γ.Θ.Καλκάνης, Σ. Στράγκα, Κ.Δενδρινός, Δ.Ιμβριώτη,  Μ.Πατρινόπουλος

      «Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση – Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας»,  Η.Ματσαγγούρας Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2003 (σελ.617- 628)

ISBN: 960-333-313-1

 

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΘΡΑ

1.  Σ. Στράγκα, Δ. Παπαϊωάννου, «Δυνατότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία των θρησκευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τευχ.9 Π.Ι. Αθήνα 2004

ISSN 1109-284X

2.  Σ. Στράγκα «Οι Ανακεφαλαιωτικές Εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο» Δελτίο Εκπαιδευτικού Προβληματισμού και Επικοινωνίας, τεύχος 33, Αθήνα 2004

ISSN 1109-9186

3. Σ. Στράγκα, Θ. Παπαπαύλου, «Μια σύντομη συζήτηση με τον John M. Ramsey, με μακροπρόθεσμες εφαρμογές», για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τευχ.17-18, Θεσ/νίκη 2000

4.      G. Kalkanis, S. Straga, D. Imvrioti, “ATHENS – FIREES PROJECT: ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL (MICRO-)PROJECTS ON THE WORLD WIDE WEB”, «Επιθεώρηση Φυσικής» Τόμος Η-τ.29, Αθήνα 1999

5.  Σ. Στράγκα, « Ένας κόκκος άμμου…» Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τ.15, τευχ. 6, Αθήνα 1996

6.  Σ. Στράγκα, «καθ’ ύψος ή κατά πλάτος;» Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τ.1, τευχ. 6, Αθήνα 1994

7.  Σ. Στράγκα, «Γονική μέριμνα, Παιδί-Περιβάλλον-Εκπαίδευση» Εκπαιδευτική Κοινότητα, 1993

8. Σ. Στράγκα, «Να έχεις ή να είσαι;» Περ. Ανακύκλωση Έκδοση: Ειδικό τεύχος για τα σχολεία, Αθήνα 1993

 

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

1.      Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης: Με το μικρόκοσμο εξηγώ...

·         Την τήξη και την πήξη των σωμάτων

·         Τις δυνάμεις

·         Τις ανανεώσιμες αποθήκες

·         Την εξάτμιση, το βρασμό, την υγροποίηση

·         Τη θερμότητα και την θερμοκρασία

            Επιστημονική επιμέλεια

            ΥΠΔΒΜ, Αθήνα, 2007

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ.Θ. Καλκάνης καθηγητής ΠΤΔΕ, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, ΕΚΠΑ

http://www.edutv.gr

 

2.      «Ανακαλύπτω τις ιπτάμενες μηχανές»

Επιστημονική και εκπαιδευτική επιμέλεια

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο  Εκπαιδευτική και Τεχνική υποστήριξη. Παραγωγή στα πλαίσιο των ΠΛΕΙΑΔΩΝ, ενότητα ΝΗΡΗΙΔΕΣ "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ, Ανάδοχος Φορέας Έργου: ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 2006.

http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=151

 http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/EduAll.aspx

 

3.  Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης (βιντεοταινία): «Φυσικές επιστήμες, Ηλεκτρισμός»

Εκπαιδευτική επιμέλεια, ΕΤ1, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα, 2000

http://www.edutv.gr

 

4.   «Απυρόσοφος» Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «Μεθοδολογικό και Τεχνολογικό Πρότυπο Σχεδίασης και Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικών Σχεδίων Δράσης (και με τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης)» με οδηγούς χρήστη, εκπαιδευτικού και μαθητή για το Δημοτικό το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Παραγωγή στα πλαίσια του έργου "Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (επιστ. υπεύθ. καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης),

Συγγραφική, Επιστημονική και Τεχνική επιμέλεια

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ 1.1.στ.1. γ2), 1999 – 2000

 

5.   «Ατμοσφαίρυπος» Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «Μεθοδολογικό και Τεχνολογικό Πρότυπο Σχεδίασης και Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικών Σχεδίων Δράσης (και με τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης)» με οδηγούς χρήστη, εκπαιδευτικού και μαθητή για το Δημοτικό το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Παραγωγή στα πλαίσια του έργου "Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"

Επιστημονική και Εκπαιδευτική επιμέλεια

(επιστ. υπεύθ. καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ 1.1.στ.1. γ2), 1999 – 2000.

 

6.  "Το "ηλεκτρικό" φως – Μία διαθεματική / επιστημοκεντρική προσέγγιση" Συμμετοχή στη δημιουργία του Λογισµικού, που συνοδεύει το Βιβλίο

«Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση, Εννιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας» του Ηλία Γ. Ματσαγγούρα, Εκδόσεις Γρηγόρη

(ISBN: 960-333-310-7).

 

7.   Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αττικής» Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τίτλος: «Ενέργεια και Περιβάλλον»

Επιστημονικός, Τεχνικός, Εκπαιδευτικός συνεργάτης, Ίδρυμα Διαρκούς Επιμόρφωσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2000

 

8.    Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Εκπαιδευτικό Υλικό / Λογισμικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» Θεματικές Ενότητες: Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Όξινη Βροχή, Φαινόμενο του Θερμοκηπίου – για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)

Επιστημονική / Εκπαιδευτική επιμέλεια και οργάνωση, Αθήνα 2000 (ΕΠΕΑΕΚ 1.1.στ.1. γ2)

http://www.micro-kosmos.uoa.gr/gr/sitemap/g_kalkanis_new.htm

 

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Έργο «Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

    «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαιδευτική διαδικασία»

    Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης»

    συμμετοχή στην ομάδα για την:

    -Υλοποίηση δράσεων του υποέργου 4 «Εκπόνηση Επιμορφωτικού Υλικού»

   -Υλοποίηση δράσεων του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης    Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών»

    -Υλοποίηση δράσεων του υποέργου 10 «Ανάπτυξη, Επέκταση και Λειτουργία Υποστηρικτικών Δομών της Πράξης» ΦΕΚ 576, 9 Μαΐου 2006

www.pi-scools.gr/programs/epeaek_b_epipedo/epim_tpe/P2/general.pdf

 

2.     Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών ΥΠ.ΕΠ.Θ, 2ο Ε.Π.ΕΑΕΚ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2006, μέλος συντακτικής ομάδας Α. Π. για ΑΜΕΑ «Φυσικές Επιστήμες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄»

www.grde.les.sch.gr/portal/index.php?option=com

 

3. Αναλυτικό Πρόγραμμα Γεωγραφίας για τις Ε και Στ τάξεις του δημοτικού σχολείου. 1997-98 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, συμμετοχή στην ομάδα συγγραφής (πράξη 6/97)

 

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (με κριτές) - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

1.   Sofia Straga, “Experiences from Long-Term Teaching Physics to In-Service Greek Teachers – Analysis and Proposals” HSci2010, 7th International Conference Hands-on Science and Society gap, The University of Crete campus at Rethymno, Greece, July 25-31, 2010

ISBN: 978-989-95095-6-6

2.    Σ. Στράγκα, Μ. Πατρινόπουλος, Δ. Ιμβριώτη, Κ.Δενδρινός, Α. Οικονόμου, Κ. Μιτζήθρας, Α. Νικολόπουλος, Δ. Δελλαπόρτας, Ε. Κατζανός, Ε. Φέγγου, Β. Δημόπουλος, Δ. Σωτηρόπουλος, Α. Τσαγκογέωργα, Δ. Φραγκή, Λ. Παπατσίμπα, Π. Δημητριάδης, Γ. Θ. Καλκάνης, «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και (εφαρμογή) αξιολόγηση πρότυπου μεθοδολογικού και τεχνολογικού οδηγού με τη μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξη και διάχυση, μέσω του διαδικτύου, περιβαλλοντικών (προ)σχεδίων δραστηριοτήτων» Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από απόσταση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 2001

ISBN: 960-8077-42-7

3.   G. Kalkanis, P. Dimitriadis, L. Papatsimpa, P. Tsakonas, P. Hatjidaki, D. Stayrou, D. Imvrioti, M. Patrinopoulos, S. Straga, K. Dendrinos, E. Kyriaki, Th. Hatzitsompanis, V. Dimopoulos, E, Fegou, D. Sotiropoulos, A. Tsagogeorga, “A Research (and appeal) for the Radical reform of the Content, the Instructional Approach ahnd the Supporting Technology of Science Education: from the Relativist/Probabilistic Microkosmos to the Mechanistic/Almost Certain Macrokosmos-The case of Science Teachers”, 3d International Conference, European Science Education Research Association, “Science Education Research in the Knowledge Based Society” Thessaloniki, Greece, 2001

ISBN: 960-234-578-X

4.  S. Straga, “An educational Software/Material for Forest Fire Prevention” 1st IOSTE Symposium in Southern Europe, “Science and Technology Education: Preparing Future Citizens” proc.V. II, Paralimni, Cyprus, 2001

ISBN: 9963-8519-2-4

5.   Σ. Στράγκα  «Μελέτη της μεταβολής της παιδαγωγικής και προσωπικής σχέσης εκπαιδευτικών και μαθητών, μέσω εφαρμογής δομημένου σχεδίου δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», προφορική ανακοίνωση, 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Λάρισα 6 – 8 Οκτωβρίου 2000

6.  S. Straga “From the nature’s conservatism to the education’s prospective, or How the physics teacher may trigger the educational procedure aiming to a sound environmental attitude of students/citizens beyond 2000” presentation at the ICPE-GIREP Intern. Conf “Teaching Physics beyond 2000” Barcelona, Spain,Sept,2000

www.girep.org/about.html

http://crecim.uab.cat/webphyteb_pttis/paginaweb/web/index.html

7.    S. Straga, G. Kalkanis “The scientific method enhanced by systemic analysis – field work – educational material – information technologies, as a sequence of future Environmental Education”, Workshop on Environmental Education for Sustainable Future, Indian Environmental Society, New Delhi, India, 1999

8.  Σ. Στράγκα «Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Μια Εφαρμογή στην Εκπαίδευση των μαθητών για την Πρόληψη των Δασικών Πυρκαγιών (μέσω ηλεκτρονικών χαρτών σε ψηφιακή μορφή)», 1ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία, Κύπρος, 1999

9.   S. Straga «Implementing the mountain bicycle to an educational project for the forest fire prevention and monitoring – How does a mountain bike, and the bicyclists, serve a 3-year project, about forest fire prevention in Greece», International study program: “Scientific and Cultural Aspects of the Bicycle: Investigations Using Multimedia” European Commission & U.S. Department of Education, Joint Consortium for Cooperation in Higher Education. Kalamazoo, MI., U.S.A., 1998

   

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (με κριτές) – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

  1.  Σοφία Στράγκα, Ουρανία Γκικοπούλου,  Γεωργ.  Θεοφ. Καλκάνης, «Από τον ΜΕΓΑΛΟ στον μικρό Κόσμο: τα Στερεά, Υγρά, Αέρια Σώματα - Ένα ΕκΠαιδευτικό Πρόγραμμα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με Πληροφορίες, Πειράματα, Σχέδια και Προσομοιώσεις»,7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Αλεξανδρούπολη, 2011(υπό έκδοση)

http://www.7sefepet.gr.

2.   Σ. Στράγκα, Ε.Βυθοπούλου, «Η ένταξη της συστημικής/διαθεματικής Μελέτης στο μάθημα των Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»     6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα 1-10 Μαΐου 2009

http://www.kodipheet.gr/six_conf.php

ISBN: 978-960-89650-4-1

  3.   Σ. Στράγκα, Οργάνωση και παρουσίαση εργαστηρίου (workshop) με τίτλο «Πρωτοβάθμια Εκππαίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες – Η Βέλτιστη Εφαρμογή των νέων Βιβλίων Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 15-18 Μαρτίου 2007

Σ.Στράγκα, Γ.Θ. Καλκάνης, «Ερευνώ και ανακαλύπτω» την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση-Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό

http://www.kodipheet.gr/fifth_conf.php

ISBN 978-960-233-178-1

4.   Sofia Straga, «Model educational framework/material and software for forest fires. A scientific approach to environmental projects for educational activities – Applications» Doctoral thesis (1996-2001) Επιστημονική Εκδήλωση Αναρτημένων Εργασιών με θέμα «Η έρευνα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Ελλάδα» Κέντρο Έρευνας, Μελέτης και Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΚΕΜΕΠΕ) Αθήνα, 12-20 Μαΐου 2006

 http://kemepe.uoa.gr

5.  Σ. Στράγκα, «Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η Επιστημονική Μέθοδος και η Συστημική Ανάλυση – παράγοντες προαγωγής της Κριτικής Σκέψης» 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική Σκέψη στην Εκπαίδευση» Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, Αθήνα, 13-14 Μαΐου, 2005

http://www.elliepek.gr

6.     Σ. Στράγκα, «Μια απόπειρα αποσαφήνισης της έννοιας και της διάστασης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- Η άγνοια, η σύγχυση, οι απόψεις, οι στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – Η ανάδραση (μια έρευνα και μια πρόταση» 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες» Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου, 2004

http://www.kodipheet.gr/fourth_conf.php

 7.  Σ. Στράγκα, Μ. Πατρινόπουλος, Ι. Κωνσταντινίδης, Θ. Κεχαγιάς, Ε. Κόμπος «Προσομοιώσεις και διασύνδεση Η/Υ στην Εκπαιδευτική διαδικασία μελέτης της λειτουργίας των φυτών - Αξιολόγηση» 8ο Κοινό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και Ένωσης Κυπρίων Φυσικών, Καλαμάτα 17-19 Ιανουαρίου 2003

 8.  Γ.Θ.Καλκάνης, Σοφία Στράγκα, Δέσποινα Ιμβριώτη «Μια πρόταση (απαραίτητα) επιστημοκεντρικών προσεγγίσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φυσικών επιστημών, στο πλαίσιο της επιστημονικής μεθόδου και της συστημικής ανάλυσης, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες» 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 9-11 Μαΐου 2002

http://www.kodipheet.gr/third_praktika.php

9.  Γ.Θ.Καλκάνης, Δέσποινα Ιμβριώτη, Ματθαίος Πατρινόπουλος, Σοφία      Στράγκα «Προτάσεις/Εφαρμογές/Αξιολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων με ένταξή τους στη εκπαιδευτική διαδικάσία, σύμφωνα με την επιστημονική μέθοδο και παράλληλη και σύγχρονη αξιοποίηση της προσομοίωσης/οπτικοποίησης των μικροσκοπικών διαδικασιών και της διασύνδεσής τους μέσω αισθητήρων/απτήρων» 3o Πανελλήνιο Συνέδριο, «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 9-11 Μαΐου 2002

http://www.kodipheet.gr/third_praktika.php

 10. Μ. Πατρινόπουλος, Σ. Στράγκα, Ι. Κωνσταντινίδης, Γ. Θ. Καλκάνης, «Μια Εκπαιδευτική προσέγγιση της λειτουργίας των φυτών μέσα από φυσικές αρχές και διαδικασίες: Φωτοσύνθεση, Αναπνοή, Διαπνοή-Προσομοιώσεις των μικροσκοπικών διαδικασιών και μετρήσεις των φυσικών ποσοτήτων με Η/Υ μέσω αισθητήρων» 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο, Κρήτη, 2002

ISBN σειράς: 9963-8519-3-2

ISBN: 9963-8519-4-0

 11. Γ. Θ. Καλκάνης, Σ. Στράγκα, Δ. Ιμβριώτη, Κ. Δενδρινός, Μ. Πατρινόπουλος, Α. Τσαγκογέωργα, Β. Δημόπουλος, Δ. Σωτηρόπουλος, Α. Οικονόμου, Ε. Φέγγου, «Μια Πρόταση (απαραίτητα) Επιστημοκεντρική (αλλά και) Διαθεματικών/Διεπιστημονικών Προσεγγίσεων της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας των Φυσικών Επιστημών, στα Πλαίσια της Επιστημονικής Μεθόδου και της Συστημικής Ανάλυσης, Αξιοποιώντας τις Ψηφιακές Τεχνολογίες Πληροφόρησης – Μια εφαρμογή στην Περίπτωση του Ηλεκτρικού Φωτός» 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο, Κρήτη, 2002

http://www.kodipheet.gr/third_praktika.php

ISBN σειράς: 9963-8519-3-2

ISBN: 9963-8519-5-9

 12.    Π. Δημητριάδης, Γ.Θ. Καλκάνης «Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης ως εργαλείο ενδυνάμωσης της εφαρμογής της Επιστημονικής Μεθόδου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», προφορική ανακοίνωση, 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, ΕΕΦ, Καλαμπάκα 26-28 Ιανουαρίου 2001

 13.   Π. Τσάκωνας, Σ. Στράγκα, Δ. Ιμβριώτη, Μ. Πατρινόπουλος, Α. Οικονόμου, Δ. Δελλαπόρτας, Κ. Μιτζήθρας, Ι. Σταράκης, Ζ. Γιαννάκη, Μ. Σωτηράκου «Σχεδίαση, Πραγματοποίηση και Εφαρμογή/Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτικού Υλικού και Λογισμικού για το Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο: Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Όξινη Βροχή, Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, «Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κύπρος, Λευκωσία 2000

http://www.kodipheet.gr/second_conf.php

ISBN: 9963-8519-0-8

 14.   Σ. Στράγκα “Το έναυσμα ως ενίσχυση (ή και αποσαφήνιση σημείων) της επιστημονικής μεθοδολογίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Ένα παράδειγμα” αναρτημένη εργασία, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, «Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Κύπρος, Λευκωσία 2000

http://www.kodipheet.gr/second_conf.php

ISBN: 9963-8519-0-8

 15.  Σ. Στράγκα, Μ. Σωτηράκου, Λ. Παπατσίμπα, Δ. Ιμβριώτη, Μ. Πατρινόπουλος, Κ. Δενδρινός, Ι. Φεργαδιώτου “Σχεδίαση, Εφαρμογή και Ηλεκτρονική Καταγραφή/Διάχυση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικών Προσχεδίων Δραστηριοτήτων από Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Συστήματα Ενεργειακού και Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος” 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, «Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Κύπρος, Λευκωσία 2000

http://www.kodipheet.gr/second_conf.php

ISBN: 9963-8519-0-8

  16.   Σ. Στράγκα, Γ.Θ. Καλκάνης «Μια Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική δραστηριότητα για την Εκτίμηση Κινδύνου των Δασών – Καταγραφή, Υπολογισμός και Αξιολόγηση Φυσικών Σταθερών, Κλιματικών Συνθηκών, Μετεωρολογικών Μετρήσεων, Δεικτών Ευφλεκτικότητας και Ανθρωπογενών Παραγόντων, με συστημική ανάλυση, εργασία επί του πεδίου και ηλεκτρονική επεξεργασία», Αναρτημένη εργασία, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθήνα, 1999

 17.   Σ. Στράγκα, Γ.Θ. Καλκάνης «Μια Μεθοδολογική Προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Επιστημονική Μέθοδος και Διαθεματικότητα», Ε.Ε.Φ., Χαλκίδα, Εύβοια, 1999

 18.  Καλκάνης Γ., Στράγκα Σ., Ιμβριώτη Δ., Σάββας Σ., Παπαγιαννόπουλος Δ., Πατρινόπουλος Μ., Γκικοπούλου Ο., Νανούρης Ι. «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες (και) με αφορμή την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση FIREES / ATHENS: Μια πρόταση / εφαρμογή μέσω του ΔιαΔικτύου InterNet», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, 1998

http://www.kodipheet.gr/first_conf.php

 19.   Σ. Στράγκα «Γονική μέριμνα, Παιδί, Περιβάλλον και Εκπαίδευση», Παγκύπριο Συνέδριο Γυναικείου Ομίλου Πρωτοπορία «Γυναίκα και Περιβάλλον», Λευκωσία, Κύπρος, 1993

20.  Σ. Στράγκα «Θέματα Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση», Ε.Μ.Π, τριήμερο συμπόσιο: «Η Εκπαίδευση σήμερα: Προβλήματα και Προοπτικές», Αθήνα, 1983

 

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά)

 1. Σ. Στράγκα «Προγράμματα Π.Ε. – Απόψεις», Διημερίδα για την Π.Ε. σε εκπαιδευτικούς α΄βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αττικής, Αθήνα, 1993

 2. Σ. Στράγκα  «Παρουσίαση εφαρμοσμένου προγράμματος Π.Ε. ως πρόταση για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου», Διημερίδα για την Π.Ε. σε εκπαιδευτικούς α΄βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αττικής, Αθήνα, 1994

 3. Σ. Στράγκα «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις-Στόχοι προγραμμάτων Π.Ε.-παρουσίαση προγράμματος Π.Ε. με θέμα : Νερό» Διημερίδα για την Π.Ε. σε εκπαιδευτικούς της α΄βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Βοιωτίας, Λιβαδειά, 1994

 4. Σ. Στράγκα «Βοιωτικός Κηφισός-πρόταση περιβαλλοντικού προγράμματος, ενταγμένο στην ενότητα: Οικολογική διάσταση του υδατικού δυναμικού του Νομού Βοιωτίας» Διημερίδα για την Π.Ε. σε εκπαιδευτικούς της α΄βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Βοιωτίας, Λιβαδειά, 1995

 5. Σ. Στράγκα «Μεθοδολογία σχεδιασμού προγραμμάτων Π.Ε., εφαρμογή της μέσω του προγράμματος: Σχολείο – Ενέργεια - το ενεργειακό ισοζύγιο στο σχολικό περιβάλλον», Διημερίδα για τη Π.Ε. σε εκπαιδευτικούς α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας, Προκόπι, 1996

 6. Πρόγραμμα Κινητικότητας Εκπαιδευτικών «Υδατικά και Χερσαία   Οικοσυ-συτήματα» εισήγηση, 1998, Στενή, Εύβοια

 7. S.Straga “ The scientific Method applied on Environmental Education projects”, Ecotask Force, Patna Women’s College, Patna, India, 1999

 8. Σειρά σεμιναρίων σε εκπαιδευτικού της α΄βάθμιας εκπ/σης, για το πειραματικό μέρος του μαθήματος «Ερευνώ τον Φυσικό Κόσμο», σε συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο του 7ου Γραφείου Δ.Ε, Βύρωνας, Αθήνα, 2001

 9. Σ. Στράγκα, εκπαιδεύτρια στο σεμινάριο «Προς μια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επί του πεδίου (και) μέσω της τεχνολογίας με βάση την επιστημονική μέθοδο – Η περίπτωση των Δασικών Πυρκαγιών, Καλαμάτα, Μάρτιος 2001

 10. Σ.Στράγκα, εισήγηση στο περιφερειακό και το τοπικό επιμορφωτικό σεμινάριο της Α΄Διεύθυνσης Αθήνας «Οι δυνατότητες εφαρμογής των διαθεματικών σχεδίων εργασίας στο ολοήμερο σχολείο», Αθήνα 2005

 11. Σ. Στράγκα, εισήγηση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο-για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Αθήνα 2008

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 1. Σοφία Στράγκα, European Commission, Project: “Hands-on-Science” (Univ.of Minho / PT, Univ. of Athens / GR, Prof.G. Kalkanis, Univ. of Oxford / UK, Univ. of Ljubljana / SI, Univ. of Maribor / SI, Univ. of Murcia / ES, Univ. of Vigo / ES, Univ. of Crete / GR, Univ of Cyprus / CY), Comenius-C3, 2003 – 2006, οργάνωση, συντονισμός

          www.hsci.info/

 1. Σοφία Στράγκα, European Commission, Education and Culture, “Science Teachers’ Training Across Europe” Project “Science Teachers Training across Europe: Establishing a pathway for a common teachers training framework” (Univ. of Athens, Univ. of Louvain, Univ. of Ludwigsburg, Univ. of Claude Bernard / Lyon 1, Univ.of Babes-Bolyai, Univ. of Napoli, Univ. of Palermo, Ellinogermaniki Agogi, Pedagogical Institute of the Greek Ministry of Education), Socrates Programme, 2003 – 2006, οργάνωση, συντονισμός

          www.ea.gr/ea/myfiles/File/publications/books/20050617_WPs.pdf

 1. Σοφία Στράγκα, Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό (πενταεθνές) Πρόγραμμα FIREES (Formation Interdisciplinair aux Relation Energiè – Environment – Societè) ΕνέργειαΠεριβάλλονΚοινωνία. Οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων (projects) στα πλαίσια των θεματικών: «Σχολείο και Ενέργεια», «Περιβαλλοντικός φόρος για τις εκπομπές του CO2), 1995-1997, Παρουσιάσεις σε Αθήνα και Aveiro, Πορτογαλία

 2. G. Kalkanis (scientific coordinator), S. Straga (coordinator), “ATHENS – FIREES PROJECT: ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL (MICRO-) PROJECTS ON THE WORLD WIDE WEB”, Energie - Environment – Societe,

           www.ellinogermaniki.gr/ep/firees/

 1. Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ 1994-2000, Έργο 1.1.στ.β.V Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Θεματικά Συνέδρια, Εισηγήτρια /συμμετοχή στην εκπαιδευτική και οργανωτική ομάδα (Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Γ.Θ. Καλκάνης)

 2. Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, υποπρόγραμμα 1 – Ενέργεια 1.1.στ.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Υπεύθυνη σεμιναρίων - συμμετοχή στην Εκπαιδευτική ομάδα 1999-2000, Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Γ.Θ. Καλκάνης, Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα, 1999-2000

 3. S.Straga “ @PYRO-SOFOS Environmental Network” Forest fire Prognosis and Prevention” Commenius Course GR-41283 A, Creating Networks for Environmental Education C.N.E.E., Glyfada - Athena June 1999

 4. Παρουσίαση του προγράμματος «Απυρόσοφος -Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», στην έκθεση των αποτελεσμάτων του έργου ΣΕΠΠΕ, Αθήνα (Ζάππειο Μέγαρο) 7-9 Φεβρουαρίου 2000 και Ηράκλειο (Κρήτη) Μάρτιος 2000

 5. Πρόγραμμα «Απυρόσοφος -Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», του Έργου ΣΕΠΠΕ (Σχολεία Εφαρμογών Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης), με θέμα: «Περιβάλλον – Δάσος - Δασικές Πυρκαγιές»,1997-1999, Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -Αναπληρώτρια επιστημονική υπεύθυνος (επιστ. υπευθ. Γ.Θ. Καλκάνης)

          www.pi-schools.gr/programs/seppe/ppe/Periballontiki/ppe02.htm -

 1. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα “The InterNet in Education- An Integrative Approach (NETDAYS EUROPE 98)”, 1998, Συμμετοχή στη σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού / λογισμικού, προετοιμασία και παρουσίασή του: Sofia Straga, O. Gikopoulou “Determining Parameters, that provide for a high added value of the Internet in Education” (Workshop.3)

          http://www.ea.gr/ep/netdays98/Hmeridauk.htm

          www.weiz.at/schulen/vs_weizberg/netdays/netdays98.htm

 

 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

 • Παρακολούθηση του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αξιολογητών Επιτροπών Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων» Αθήνα 2007

 • Αξιολογήτρια στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Ενηλίκων

 • Βαθμολογήτρια στο ΑΣΕΠ (Φυσική ΠΕ 70)

 

Email:  

  sofiastaga@gmail.com