ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    Βασίλειος Δημόπουλος

ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ:  

 Διδάκτωρ  Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και Εκπ/κής

    Τεχνολογίας,  Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Πανεπιστήμιο

     Αθηνών (2005)

 Φυσικός

ΣΠΟYΔΕΣ:  

 Διδακτορική Διατριβή με τίτλο " ΕκΠαίδευση με Τεχνολογίες Πληροφόρησης στις Φυσικές Επιστήμες - Προτάσεις και εφαρμογές Κβαντικών προσεγγίσεων" (υπότροφος του προγράμματος «Ηράκλειτος: Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα»)

 Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, Ειδίκευση: «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση», Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αθηνών  (2002).

 Πτυχίο Φυσικού Τμήματος του Παν/μίου Αθηνών (1999) 

 

      ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ -

  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

 Συμμετοχή σε 10 Ερευνητικά / Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Εποπτεία Εργαστηριακών Ασκήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών (2000 - )

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Μαράσλειο Δ.Δ.Ε. (2000 - )

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών β΄βαθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος μέσης διάρκειας για εκπαιδευτικούς της Β' βάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ 1.3α) με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών β΄βάθμιας στη Φυσική» με αντικείμενο Εκπαιδευτική Τεχνολογία. (Σεπτέμβριος - Ιούνιος 2000-2001)

 Συμμετοχή στη σύνθεση 04 Πακέτων Εκπαιδευτικού Υλικού -

    Λογισμικού   

 

    Δημοσιευσεις-  

    - Ανακοινωσεις:  

 Συμμετοχή σε 04 Διεθνή και Ελληνικά Ερευνητικά Προγράμματα

 14 Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών  

     Επιστημονικών Συνεδρίων (με κριτές)

 Αναλυτικά οι Δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται στις "Δημοσιεύσεις /   Ανακοινώσεις" του Εργαστηρίου και είναι δυνατόν να ευρεθούν με την αναζήτηση του ονόματος του συγγραφέως

e_mail:  

 bdimo@primedu.uoa.gr

 vdimop@gmail.com