ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    Βασίλης Γρηγορίου

ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ:  

 Υποψήφιος Διδάκτωρ Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

 Φυσικός (1996 - )

 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  

 Διδακτορική Διατριβή (υπό εκπόνηση)  (2006 - )

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση στις

    Φυσικές Επιστήμες του Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Α. (2004 - 2006)

 Πτυχίο Φυσικής Π.Α. (1997 - 2003)

 

         ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ-

  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ   
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

 Συμμετοχή σε 2 Ερευνητικά / Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Εποπτεία Εργαστηριακών Ασκήσεων Προπτυχιακών

    Φοιτητών  (2004 - )

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Μαράσλειο Δ.Δ.Ε. (2007)

 Συμμετοχή στην επίδειξη τρόπων αξιοποίησης των

  εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε φοιτητές του Φυσικού

  Τμήματος του Παν/μίου Αθηνών στο πλαίσιο του

  μαθήματος Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής. (2006 - )

  Συμμετοχή στη σύνθεση  Πακέτων Εκπαιδευτικού Υλικού -

    Λογισμικού 

 

     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -

    - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 4 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών 

    επιστημονικών συνεδρίων (με κριτές)

 Αναλυτικά οι Δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται στις "Δημοσιεύσεις / 

  Ανακοινώσεις" του Εργαστηρίου και είναι δυνατόν να ευρεθούν

  με την αναζήτηση του ονόματος του συγγραφέως

Email:     vgrigor@primedu.uoa.gr