οι Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

 
 

 Βασίλειος Γρηγορίου

 Ανάργυρος Δρόλαπας
 Κωνσταντίνος Μιτζήθρας

 Ελένη Βυθοπούλου

 Ευστράτιος Καπότης

 Δημήτριος Γουσόπουλος