Η Εφημερίδα  (ή το Περιοδικό) "η Φάρις" εκδίδεται από το 1979, αντικαθιστώντας / συνεχίζοντας την έκδοση της Εφημερίδας (ή του Περιοδικού) "το Ξηροκάμπι" (το οποίο πρωτοεκδόθηκε το 1966), πάντα με πρωτοβουλία των μελών του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολείων Φάριδος.

Για την τοπογραφία, την ονομασία και την ιστορία της Φάριδος, αλλά και πληροφορίες για αυτήν, ανατρέξτε στα φύλλα / τεύχη:

  • η Φάρις, τ.29ο, Μάιος 2001 (Δ. Β. Βαγιακάκου, "Δήμος Φάριδος και όχι Δήμος Φαρίδος ή Φάριος", σελ. 3)

  • το Ξηροκάμπι, φ.23ο, Ιανουάριος 1977 (Ι. Γ. Ταϊφάκου, "Η τοπογραφία της νοτίου κοίλης Λακεδαίμονος κατά την περιήγηση του Παυσανίου", σελ. 1)

  • το Ξηροκάμπι, φ.22ο, Δεκέμβριος 1975 (Ι. Γ. Ταϊφάκου, "Η τοπογραφία Φάριδος και Βρυσεών", σελ. 1)

  • το Ξηροκάμπι, φ.21ο, Ιανουάριος 1975 (Π. Ε. Γιαννακόπουλου, "Φάρις (Παλιόπυργος)- Σχέσις αυτής με το Βαφειό", σελ. 1)

  • το Ξηροκάμπι, φ.20ο, Ιούλιος 1974 (Δ. Β. Βαγιακάκου, "Φάρις - Ξηροκάμπι", σελ. 1)

  • το Ξηροκάμπι, φ.14ο, Αύγουστος 1972 (Δ. Κατσαφάνα, "Η Φάρις κατά τας μαρτυρίας των αρχαίων", σελ. 1)