οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί ΦΥΣΙΚΗΣ Γυμνασίου

 

Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής "Αριστοτέλης" 2018 για μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου διενεργήθηκαν το Σάββατο 10/03/2018 σε εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Η β’ φάση του Διαγωνισμού για τους μαθητές της Γ' Λυκείου διενεργήθηκε το Σάββατο 14/04/2018 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής "Αριστοτέλης" 2019

 

  Προτάσεις - Ερωτήματα

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής "Αριστοτέλης" 2018

10 Μαρτίου 2018

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Γυμνασίου)

 

Εγκύκλιος    Αιγίδα

Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού

Παράταση Δηλώσεων Συμμετοχής

 

Εξεταστικά Κέντρα Διαγωνισμού 2018

 

Θέματα/Λύσεις A' Γυμνασίου

Θέματα/Λύσεις Β' Γυμνασίου

Θέματα/Λύσεις Γ' Γυμνασίου

Συνοδευτικό Θεμάτων

Πρωτεύσαντες Α', Β' και Γ΄ Γυμνασίου

Απολογισμός Διαγωνισμού "Αριστοτέλης" 2018

Συμπληρωματικός Απολογισμός Διαγωνισμού "Αριστοτέλης" 2018

 

Φόρμες Βραβείων:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρα τα Βραβεία πρέπει να έχουν την υπογραφή του/της Γυμνασιάρχη και τη σφραγίδα του Σχολείου.

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής "Αριστοτέλης" 2017

16 Φεβρουαρίου 2017 (ανάρτηση ενδεικτικών

   θεμάτων με τις λύσεις τους)

11 Μαρτίου 2017

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Γυμνασίου)

Ανακοίνωση, Εγκύκλιος, Αιγίδα Υπουργείου Παιδείας

Ενδεικτικά Θέματα Γυμνασίου 2017

Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού

Εξεταστικά Κέντρα Διαγωνισμού 2017

Ευχαριστίες - Βεβαιώσεις

 

Θέματα/Λύσεις A' Γυμνασίου

Θέματα/Λύσεις Β' Γυμνασίου

Θέματα/Λύσεις Γ' Γυμνασίου

 

Πρωτεύσαντες Α', Β' και Γ΄ Γυμνασίου

 

Φόρμες Βραβείων:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρα τα Βραβεία πρέπει να έχουν την υπογραφή του/της Γυμνασιάρχη και τη σφραγίδα του Σχολείου.

 

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής "Αριστοτέλης" 2016

09 Απριλίου 2016

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Γυμνασίου)

Ανακοίνωση  Εγκύκλιος

Θέματα/Λύσεις A' Γυμνασίου

Θέματα/Λύσεις Β' Γυμνασίου

Θέματα/Λύσεις Γ' Γυμνασίου

 

Πρωτεύσαντες Α', Β' και Γ΄ Γυμνασίου

 

Απολογισμός - Διαπιστώσεις, Προτάσεις   

Συντελεστές 2016

 

Φόρμες Βραβείων:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρα τα Βραβεία πρέπει να έχουν την υπογραφή του Διευθυντή και τη σφραγίδα του Σχολείου.

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2015

07 Μαρτίου 2015

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Γυμνασίου)

 

Προκήρυξη/Επισημάνσεις   Εγκύκλιος/Οδηγίες

 

Βράβευση για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 2014:

       Αθήνα,17 Ιανουαρίου 2015   Πρόγραμμα

       Θεσσαλονίκη, 1 Φεβ/ρίου 2015  Πρόγραμμα

 

   Θέματα/Λύσεις A' Γυμνασίου

   Θέματα/Λύσεις Β' Γυμνασίου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Γυμνασίου

   Ανακοίνωση / Ευχαριστίες

   Πρωτεύσαντες Α', Β' και Γ΄Γυμνασίου

   Ενημέρωση για την Ελληνική Συμμετοχή

                στην Ολυμπιάδα Φυσικής

 Συντελεστές 2015

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2014

29 Μαρτίου 2014

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Γυμνασίου)

   Προκήρυξη  Εγκύκλιος

Βράβευση Πανελληνίου Διαγωνισμού 2013

   Ανακοίνωση

   Θέματα/Λύσεις A' Γυμνασίου

   Θέματα/Λύσεις Β' Γυμνασίου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Γυμνασίου

   Πρωτεύσαντες A', Β' και Γ΄Γυμνασίου

   Απολογισμός, Συντελεστές 2014

Βραβεύσεις

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2013

20 Απριλίου 2013

ια τους μαθητές B' και Γ' Γυμνασίου)

   Προκήρυξη, Εγκύκλιος,

   Οδηγίες, Εξεταστικά Κέντρα

   Ενδεικτικά Θέματα / Λύσεις

   Θέματα / Λύσεις Β' Γυμνασίου

   Θέματα / Λύσεις Γ' Γυμνασίου

   Πρωτεύσαντες Β' και Γ΄Γυμνασίου

   Απολογισμός, Συντελεστές 2013