Τα εγχειρίδια "ΦΥΣΙΚΑ - Ερευνώ και Ανακαλύπτω"

           

Τα βιβλία μαθητή, τα τετράδια εργασιών, τα βιβλία δασκάλου

 

"Βιβλίο

Μαθητή"

Ε τάξης (2006)

"Τετράδιο

Εργασιών"
Ε τάξης
(2006
)

"Βιβλίο

Δασκάλου"

E' τάξης (2006)

     

"Βιβλίο

Μαθητή"

Στ τάξης (2006)

"Τετράδιο

Εργασιών"
Στ τάξης
(2006)

"Βιβλίο

Δασκάλου"

Στ τάξης (2006)

 

Τα εγχειρίδια αυτά συγγράφτηκαν σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (του 2002) και εκδόθηκαν από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (το 2006), αποτελούν δε τη συνέχεια των εγχειριδίων "Ερευνώ και ανακαλύπτω" της ίδιας συγγραφικής ομάδας (2003-2006)  τα οποία αξιολογήθηκαν και επελέγησαν (μετά από την εφαρμογή τους) ως τα διδακτικά εγχειρίδια της Ε' και Στ' τάξης του δημοτικού σχολείου από τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας (το 2004).

 

"Βιβλίο

Μαθητή"

Ε τάξης (2003)

"Βιβλίο Δασκάλου"

E' τάξης (2003)

"Με μια ματιά"

E' τάξης

(2003)

"Φύλλα αξιολόγησης"

E' τάξης (2003)

       

"Βιβλίο

Μαθητή"

Στ τάξης (2003)

"Βιβλίο Δασκάλου"

Στ' τάξης (2003)

"Με μια ματιά"

Στ' τάξης

(2003)

"Φύλλα αξιολόγησης"

Στ' τάξης (2003)

 

Μια παρουσίαση των εγχειριδίων