Πρότυπα σχέδια / φύλλα εργασίας (και αξιολόγησης)

 

   Σχέδια Μαθήματος (για εκπαιδευτικούς)

     Υλικα Σωματα - Όγκος (pdf, pps)

                             - Μάζα

     ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - Θερμότητα και Θερμοκρασία: Δυο έννοιες διαφορετικές  

                        - Θερμαίνοντας και Ψύχοντας τα Στερεά

                        - Ο Βρασμός

     ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - Στατικός Ηλεκτρισμός

                           - Αγωγοί και Μονωτές

     Ηλεκτρομαγνητισμός - Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό

                                         - Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό

     ηχος - Διάδοση του Ήχου

              - Απορρόφηση του ήχου 

     Φως - Διάθλαση του Φωτός

             - Φως και Χρώματα

 

   

   Φύλλα Εργασίας και Ελέγχου (για μαθητές)

  

 

   Φύλλα Αξιολόγησης (για μαθητές)

    Οδηγίες Σύνθεσης

   Υπόδειγμα

   Παραδείγματα 

 

 

   Φύλλα Εργασίας (για φοιτητές / μελλοντικούς εκπαιδευτικούς)

     Από την Ηλιακή στη Θερμική Ενέργεια (πρότυπη εφαρμογή)