Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο Εργαστήριο, στα πλαίσια διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων, διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών (αλλά και προπτυχιακών φοιτητών άλλων τμημάτων) αφορούν στη:

-   σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση της επιστημονικής / εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για την πειραματική / εργαστηριακή άσκηση στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία και το Περιβάλλον (στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση),

-   σχεδίαση, πραγματοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση πειραματικών / εργαστηριακών διατάξεων,

-   υποστήριξη της εργαστηριακής άσκησης  με τις συμβατικές και ψηφιακές εκπαιδευτικές τεχνολογίες πληροφόρησης, επικοινωνίας, προσομοίωσης και πειραματισμού,

-   διασύνδεση εργαστηριακών ασκήσεων με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω αισθητήρων ή/και απτήρων, και εφαρμογή / αξιολόγησή τους,

-   δημιουργία εκπαιδευτικών προσομοιώσεων φυσικών διαδικασιών του μικροκόσμου με μεθόδους MONTE CARLO και εφαρμογή / αξιολόγησή τους,

-   δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, in situ και εξ αποστάσεως,

-   εκπαιδευτικές καινοτομίες και εφαρμογές / αξιολόγηση των ψηφιακών τεχνολογιών πληροφόρησης, επικοινωνίας, προσομοίωσης και πειραματισμού,

-   υλοποίηση ερευνητικών / εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι θεματικές και τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου αποτυπώνονται σε ένα πλήθος βιβλίων αναφοράς καθώς και σε ανακοινώσεις / δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά (με κριτές).

 

Eπιλογές αντιπροσωπευτικών ερευνητικών προγραμμάτων


  

Creating Activity Designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education

Through this project, we aim to promote the acquisition of skills and competences in primary schools. We are developing and piloting a new teaching methodology for primary schools (the CRADLE methodology) that will employ a cross-curricular activity-based, student-centred, exploratory teaching and learning approach. It will focus on the simultaneous development of foreign language and entrepreneurial skills among pupils aged 8-12. When teaching using the CRADLE methodology, teachers will foster transversal skills in their pupils that will benefit them across their entire school career and, ultimately, beyond school boundaries into the pre-professional and professional world.

http://www.cradleproject.eu

************************************************************

Schools: Future Labs aims to unite creativity, science and mathematics in years of primary education. The project started from the recognition that current classroom practices with regard to STEM subjects as well as Spanish and German language study are ineffectual. The lack of participation and direct application during class misrepresents these subjects as abstruse and vague, leading to student disengagement. Yet the ability to communicate in a foreign language, as well as an interest in STEM subjects, are vital to students’ future employment prospects and to the European economies.  s:fl aims to help students become captivated by these often dismissed subjects; to revive motivation and enthusiasm for both students and teachers. Through a detailed system of method implementation and evaluation, in cooperation with educational experts and dedicated researchers, the project investigated the capacity for success of a bottom-up teaching methodology informed by Action Research and CLIL. STEM subjects were taught in tandem with language study for an integrative approach to learning. The long-term goal of s:fl extends beyond simply implementing and documenting this new methodology. Rather, the s:fl team aims to inspire progress in global educational institutions.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, κύρια Επιστημονική / Εκπαιδευτική Ομάδα: Ουρανία Γκικοπούλου (Συντονίστρια), Παναγιώτης Τσάκωνας, Ευστράτιος Καπότης, Ματθαίος Πατρινόπουλος.

http://www.sflabs.eu

************************************************************


Project "Scientific and Cultural Aspects of the Bicycle: Investigations with International Teams Using Interactive Technologies", (Norfolk State University, University of Amsterdam, New Hampshire Technical College, University of Kiel, University of Nebraska, University of Vienna, Kalamazoo College, University of Athens, Kansas State University, University of Jyvaskylla), European Commission and U.S. Department of Education 1997-2000.

************************************************************

Project "e_Hermes: Development of a Pedagogical Framework for the implementation of ODL in Secondary Education - Handbook Compiling - Application in Environmental Education", Program: Open and Distance Learning - Socrates, (UoAthens, EllinoGermanikiAgogi, UoVienna, BG und BRG Schwechat, UoFrankfurt, Freiherr vom stein Schule), DG XIII, European Commission, 1997 - 1999, 1999 - 2000

************************************************************


Project "FIREES: Formation Interdisciplinaire aux Relations Energie - Environment - Societe" (Univ. Of Athens, Aveiro, Barcelona, Liege, Paris-7), DG XI, European Commission, 1995- 1997

Kalkanis G. et al, "Environmental Educational (micro-) Projects on the World Wide Web - School + Energy", 1996

Kalkanis G. Et al, "Environmental Educational (micro-) Projects on the World Wide Web - CO2 Tax", 1997

Kalkanis G. Et al, "Environmental Educational (micro-) Projects on the World Wide Web - CO2 Tax + Forests + Forest Fires", 1997

************************************************************

Project "NetDays Europe 98: The InteNet in Education - An Integrative Approach", (UoAthens, EllinoGermanikiAgogi, BG und BRG Schwechat), DG XIII, European Commission, 1998

************************************************************

Αρχή της σελίδας 

    

Πρόγραμμα "Εκτέλεση της παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού περιεχομένου", ΥΠΕΠΘ-Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιο-τηλεόρασης / ΕΡΤ 2007 – 2008, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ερευνητές Α.Ε.

Σειρά επεισοδίων "με το μικρόΚοσμο εξηγώ … "

1. τη Θερμότητα και τη Θερμοκρασία των Σωμάτων

2. την Εξάτμιση, το Βρασμό και την Υγροποίηση των Σωμάτων

3. την Τήξη και την Πήξη των Σωμάτων

4. τις Δυνάμεις μεταξύ των Σωμάτων

5. τις Ανανεώσιμες Αποθήκες Ενέργειας"

 

http://www.edutv.gr

***********************************************************

Πρόγραμμα "Εκτέλεση της παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού περιεχομένου", ΥΠΕΠΘ - Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης:
- "Ηλεκτρισμός" σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ερευνητές Α.Ε.
- "Φυσικό Αέριο" σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ερευνητές Α.Ε.
- "Τεχνολογία στην Εκπαίδευση" σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ερευνητές Α.Ε.
- "Γεωγραφία Ελλάδας" σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

************************************************************


Πρόγραμμα "Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (επιστ. υπεύθ. καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ 1.1.στ.1. γ2), 1999 - 2000

************************************************************

Πρόγραμμα "Δημιουργία Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Βιντεοταινίας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (επιστ. υπευθ. καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ίδρυμα Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΠΕΑΕΚ, 1.2.γ), 1999 - 2000 

************************************************************

Πρόγραμμα "Κίρκη - Προσαρμογή Διεθνούς Εκπαιδευτικού Λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα" (επιστ. υπευθ.καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης) σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ερευνητές Α.Ε., ΕΠΕΑΕΚ - ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ενέργειες 1.1.β, 1.4.γ, Ε24, ΚΙΡΚΗ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, 1999 - 2000

************************************************************


Πρόγραμμα "Θεματικό Συνέδριο για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΕΠΕΑΕΚ 1.1.στ.β.V) με τίτλο "Προς μία Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επί του Πεδίου (και) μέσω της Τεχνολογίας με βάση την Επιστημονική Μέθοδο - Η περίπτωση των Δασικών Πυρκαγιών", Σπάρτη Λακωνίας 1 - 3 Δεκεμβρίου 2000. Η υλοποίηση έγινε σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, τη Νομαρχία Λακωνίας, τις Διευθύνσεις Α' και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λακωνίας, το Δασαρχείο Λακωνίας, τη Διαύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λακωνίας και τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Λακωνίας. Στο συνέδριο συμμετείχαν ειδικοί και εκπαιδευτικοί (α΄βάθμιας και β΄βάθμιας)

http://stelab.primedu.uoa.gr/SPARTI/

************************************************************


Πρόγραμμα "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαιδευτικό Υλικό και Στρατηγική / Τεχνογνωσία για τη Σχεδίαση, Οργάνωση, Μορφοποίηση, Υλοποίηση και Δημοσίευση Διαθεματικών Διδασκαλιών και Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικών Πρακτικών, με Χρήση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης και του Διαδικτύου" (επιστ. υπευθ. καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης), Έργο "Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε)", Παιδαγωγικό Ινστιτούτο / Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 1.1.α), 1997 - 1999

 

************************************************************


Πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες - Ο Η/Υ προσομοιάζει Φυσικά Φαινόμενα και εκτελεί Μετρήσεις στο Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών " (επιστ. υπευθ. καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης), Έργο "Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε)", Παιδαγωγικό Ινστιτούτο / Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 1.1.α), 1997 - 1999

 

 

************************************************************

Πρόγραμμα "Δημιουργία Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Προσομοίωση και Οπτικοποίηση των μεταβολών της μικροσκοπικής δομής και των κινήσεων των σωματίων κατά τη μεταβολή των Φάσεων των Υλικών Σωμάτων" (επιστ. υπευθ. Γ.Θ.Καλκάνης), Επιτροπή Ερευνών (70/4/3073), Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997- 1998 

************************************************************

Πρόγραμμα "Αυτοκατασκευή και Διασύνδεση απλών ηλεκτρομαγνητικών στοιχείων και διατάξεων με τις συνήθεις πύλες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για τη δημιουργία αυτόματου Εκπαιδευτικού Μετεωρολογικού Κλωβού στο σχολικό περιβάλλον", Επιτροπή Ερευνών (70/4/3075), Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997 - 1998


 

************************************************************

Πρόγραμμα "Δημιουργία Εργαστηριακών Διατάξεων με διασύνδεση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για το Εκπαιδευτικό / Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών / Μαθημάτων - Πειραματική Εφαρμογή και Αξιολόγηση" (επιστ. υπευθ. Γ.Θ. Καλκάνης), Επιτροπή Ερευνών (70/4/2201), Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1995 - 1996 

************************************************************

Πρόγραμμα μέσης διάρκειας για εκπαιδευτικούς της Β' βάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ 1.3α) με τίτλο "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β΄βάθμιας στη Φυσική" όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το θεματικό πεδίο "Εκπαιδευτική Τεχνολογία" (υπεύθυνος θεματικού πεδίου καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης), 2000 - 2001

 

 

************************************************************

Πρόγραμμα "Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης", Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ) 1998 - 2001 

************************************************************


Πρόγραμμα "Πρακτική Aσκηση Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών", (ΕΠΕΑΕΚ 3.4.β), 1996 - 2001

************************************************************


Πρόγραμμα "Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", Σεμινάρια επιμόρφωσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την περιοχή Ηπείρου (ν. Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Aρτας) και ν. Κερκύρας (επιστ. υπευθ. καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ 1.1.στ.1.) 1999-2000
Αρχή της σελίδας