Χρονικές Διάρκειες-Παύσεις


Κεντρική Α' Θεωρία Β' Θεωρία Γ' Θεωρία Βίντεο Επικοινωνία

 

 

Το ολόκληρο είναι η νότα που διαρκεί τέσσερις χρόνους όταν η βασική αξία του μέτρου είναι το τέταρτο! Άρα το ολόκληρο έχει χρονική διάρκεια ίση με τέσσερα τέταρτα! Ολόκληρο γράφουμε επίσης όταν παίζουμε μόνο μια νότα στην αρχή οποιουδήποτε μέτρου, όταν η βασική νότα του μέτρου είναι το όγδοο. Το ολόκληρο τότε διαρκεί οχτώ χρόνους!


 

Το μισό είναι η νότα που διαρκεί δύο χρόνους όταν η βασική αξία του μέτρου είναι το τέταρτο. Άρα το μισό έχει χρονική διάρκεια ίση με δύο τέταρτα. Όμοια το μισό έχει διάρκεια ίση με τέσσερα όγδοα


 

Με την ίδια λογική κ το τέταρτο ως νότα θα έχει χρονική διάρκεια ίση με ένα τέταρτο ως χρονική αξία, ή με δύο όγδοα!

 

   
 

Παύσεις: Παύση βάζουμε όταν μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας μιας νότας, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που δεν παίζουμε τίποτα στο μουσικό κομμάτι . 

Επομένως με τα παραπάνω βγάζουμε το ακόλουθο συμπέρασμα...: Η χρονική διάρκεια μας νότας καθορίζεται από το πότε θα παιχτεί η επόμενη νότα ή παύση ή κατα μια άλλη λογική καθορίζει το πότε θα παιχτεί η επόμενη νότα ή παύση.

 


Κεντρική Α' Θεωρία Β' Θεωρία Γ' Θεωρία Βίντεο Επικοινωνία

Εργασία για το μάθημα Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Φοιτητής: Παππάς Αλέξιος, 9981201000354