Α' Θεωρία


Κεντρική Α' Θεωρία Β' Θεωρία Γ' Θεωρία Βίντεο Επικοινωνία


Α' Θεωρία

Βασικές μουσικές αρχές κατανόησης
Χρονικές Διάρκειες- Παύσεις

 

   
Τρίηχο-Πεντάηχο-Εξάηχο

 

 

 

Ανάλυση της Μεγάλης Σκάλας του Ντο

 

   
   
 

Κεντρική Α' Θεωρία Β' Θεωρία Γ' Θεωρία Βίντεο Επικοινωνία

Εργασία για το μάθημα Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Φοιτητής: Παππάς Αλέξιος, 9981201000354