Τρίηχο-Πεντάηχο-Εξάηχο


Κεντρική Α' Θεωρία Β' Θεωρία Γ' Θεωρία Βίντεο Επικοινωνία

Τρίηχο είναι μια ομάδα από τρείς ήχους ή ήχους και παύσεις της ίδιας πάντοτε διάρκειας, που ισοδυναμεί χρονικά με δύο από αυτές ή μία μεγαλύτερη τους. Το χαρακτηριστικό του είναι μία καμπύλη γραμμή πάνω από αυτήν την ομάδα και ο αριθμός 3.

Ανάλογα και για το Πεντάηχο και για το εξάηχο.

 

Δραστηριότητες

 

Να βρεθεί ποια μια αξία προκύπτει από την άθροιση των φθόγγων κάθε τρίηχου:
 

Σωστά =               Λάθος =

 

Να ονομάσετε τα τρίηχα:
 

Σωστά =               Λάθος =

 

Κάτω από την καμπύλη κάθε τρίηχου, σημειώστε στα συνεπτυγμένα το γράμμα (Σ) και στα ανεπτυγμένα το γράμμα (Α):

 

 Σωστά =               Λάθος =

 

 

Να συμπληρώσετε τα παρακάτω μέτρα με τρίηχα διαφόρων αξιών. Επίσης σημειώστε το όνομά και το είδος του καθενός:
 

 

 


Κεντρική Α' Θεωρία Β' Θεωρία Γ' Θεωρία Βίντεο Επικοινωνία

Εργασία για το μάθημα Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Φοιτητής: Παππάς Αλέξιος, 9981201000354