ο Δικτυακός Τόπος

Ο δικτυακός τόπος "μικρό-κοσμος" αφορά στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της επιστημονικής / εκπαιδευτικής ομάδας του καθηγητή Γεωργίου Θεοφ. Καλκάνη και των Συνεργατών του, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου / Τομέα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί δε υποστηρικτικά του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και παιδευτικού ρόλου του Εργαστηρίου. 

Οι ερευνητικές και εκ-παιδευτικές δραστηριότητες της επιστημονικής / εκπαιδευτικής ομάδας εστιάζονται στο περιεχόμενο (επιστημονικά / εκπαιδευτικά πρότυπα), το εκπαιδευτικό υλικό / λογισμικό, τις μεθόδους / τεχνικές και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και την εκ-παίδευση / μετεκπαίδευση / επιμόρφωση των μαθητών / φοιτητών / εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία και το Περιβάλλον.

Το περιεχόμενο του "μικρό-κοσμου" απευθύνεται στους ερευνητές, στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) που ενδιαφέρονται για την έρευνα και την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία και το Περιβάλλον.

Η ονοματοδοσία του δικτυακού τόπου "μικρό-κοσμος" παραπέμπει σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά και καινοτόμα πεδία ενδιαφέροντος και έρευνας / εφαρμογών της επιστημονικής ομάδας, τον μικρό-κοσμο.

Μικρό-Κοσμο ονομάζουμε συμβατικά τα δομικά σωματίδια του Κόσμου μας που, εκφεύγοντας λόγω των μικροσκοπικών τους  διαστάσεων, της άμεσης παρατήρησης και εποπτείας μας, συγκροτούν τα μεγαλύτερα, απτά και μετρήσιμα σώματα και σχηματισμούς -και εμάς τους ίδιους!- που, επίσης συμβατικά, ονομάζουμε Μακρό-Κοσμο.

Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:  

  ο Δικτυακός Τόπος  

 

το Εργαστήριο

 

η Ταυτότητα

οι Υποδομές

ο Εξοπλισμός

τα ΕκΠαιδευτικά Αντικείμενα

τα Ερευνητικά Αντικείμενα

τα Ερευνητικά Προγράμματα

τα ΕκΠαιδευτικά Προγράμματα

 

οι νθρωποι

 

ο Διευθυντής

οι Διδάκτορες

οι Υποψήφιοι Διδάκτορες

οι ΜεταΠτυχιακοί Φοιτητές

οι Συνεργάτες

ο ΕΥΠΡΟΛΑλΟΣ και ο ΔΥΣΚΟΙΛΟΓΟΣ

οι Σπουδές

οι Διδακτορικές Σπουδές

οι ΜεταΠτυχιακές Σπουδές

οι ΠροΠτυχιακές Σπουδές

στο Παιδαγωγικό Τ.Δ.Ε.

στο Τμήμα Φυσικής

οι Μετεκπαιδεύσεις, οι Επιμορφώσεις

Θέματα Εξετάσεων

ΠροΠτυχιακών Φοιτητών

Θέματα Εισαγωγικών Εξετάσεων

ΜεταΠτυχιακών Φοιτητών

Εργασίες ΠροΠτυχιακών και

ΜεταΠτυχιακών Φοιτητών 

 

οι ΕκΠαιδευτικές

  Προτάσεις 

η Εκ-Παίδευση στις-μετις Φυσικές Επιστήμες

τα ΕκΠαιδευτικά Πρότυπα

η ΕκΠαιδευτική Μεθοδολογία

οι ΕκΠαιδευτικές Τεχνολογίες

οι Εργαστηριακές Πρακτικές

Hands-on Science

οι Δημοσιεύσεις  

οι Ανακοινώσεις 

οι Δημοσιεύσεις / Ανακοινώσεις

τα Βιβλία

τα ΕκΠαιδευτικά Βιβλία

Τα Πρακτικά Συνεδρίων

το Υλικό / Λογισμικό

 

το ΕκΠαιδευτικό Υλικό / Λογισμικό

οι Εργαστηριακές Ασκήσεις

οι ΕκΠαιδευτικές Τεχνολογίες

τα Φυσικά

Ε΄και Στ΄Δημοτικού

 

οι Διαγωνισμοί 

  και οι Ολυμπιάδες

  ΦΥΣΙΚΗΣ

  οι Γενικές Πληροφορίες,

     οι Διαπιστώσεις,

     οι Προτάσεις

  οι Πανελλήνιοι

  Διαγωνισμοί ΦΥΣΙΚΗΣ

  οι Διεθνείς

  Ολυμπιάδες ΦΥΣΙΚΗΣ

η Κίνηση Ενεργών Πολιτών

για την ΕκΠαίδευση

 

η Επικοινωνία

η Ενημέρωση / οι Ανακοινώσεις

οι Παρατηρήσεις / οι Ερωτήσεις

 

Υπεύθυνος:

Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης

Συντονισμός:

Δέσποινα Ιμβριώτη,

Ουρανία Γκικοπούλου

Τεχνική Υποστήριξη:

Εμμανουήλ Καντζανός,

Ματθαίος Πατρινόπουλος,

Γιώργος Παπανικολάου

Επιμέλεια Δημοσιεύσεων / Ανακοινώσεων:

Δέσποινα Ιμβριώτη,

Κοσμάς Δενδρινός,

Βασίλης Δημόπουλος

Επιμέλεια Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Ματθαίος Πατρινόπουλος,

Σοφία Στράγκα

Επιμέλεια Εκπαιδευτικού

Υλικού / Λογισμικού:

Βασίλης Δημόπουλος,

Δημήτρης Ι. Σωτηρόπουλος

Επιμέλεια Συνδέσεων:

Δημήτρης Ι. Σωτηρόπουλος

Επιμέλεια Ενημέρωσης:

 Ουρανία Γκικοπούλου