ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ        
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΟΤΑΜΙΑ

ΒΟΥΝΑ

ΣΥΝΟΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
   

   Παίζω και Μαθαίνω:

Δραστηριότητα 1: πάτα εδώ για να ξεκινήσουν οι ερωτήσεις!!!


Δραστηριότητα 2: (εντόπισε την Ελλάδα, τα ποτάμια της καθώς και άλλα της γεωγραφικά χαρακτηριστικά και παρουσίασε τα μέσα στην τάξη με τη βοήθεια της/του δασκάλας/δασκάλου)
http://maps.google.com/