Φύλλο εργασίας

Κεντρική

  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εισαγωγή

Το ιστορικό γεγονός της Εξόδου του Μεσολογγίου στάθηκε πηγή έμπνευσης για καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία. Έτσι στο παρακάτω φύλλο εργασίας προσπαθούμε στα πλαίσια μιας διαθεματικής προσέγγισης να συνδυάσουμε σε ένα εναρμονισμένο σύνολο την τέχνη, την ιστορία και την ποίηση.

Το πρώτο μέρος περιέχει ερωτήσεις που αποτελούν ατομικές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην ανίχνευση των αρχικών γνώσεων, ιδεών και απόψεων των μαθητών.

Στο δεύτερο μέρος προτείνονται ομαδικές δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές να εργαστούν σε ομάδες 5-6 ατόμων σε κάθε υπολογιστή (ίσως για τη γρηγορότερη επεξεργασία των δεδομένων η ίδια ομάδα να χρησιμοποιήσει δύο υπολογιστές). Αυτές στοχεύουν στην καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Κάθε ομάδα θα επεξεργαστεί από ένα θέμα.

Στο τρίτο μέρος κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εργασίας της και στη συνέχεια όλοι οι μαθητές θα συζητήσουν για τη διαδικασία  και τα θέματα που τους απασχόλησαν ή τους εντυπωσίασαν και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των άλλων ομάδων. 

Το φύλλο εργασίας είναι επεξεργάσιμο σε μορφή MS Word.

 ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Ονοματεπώνυμο μαθητή :……………………………………..

Τάξη:……………………….. Τμήμα :…………….Ημερομηνία:………………

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 

1.      Ποια εκφραστικά μέσα χρησιμοποιεί ο ποιητής για να παρουσιάσει τη δραματική κατάσταση των Πολιορκημένων;

 

2.      Στους δύο από τους έξι στίχους του πρώτου αποσπάσματος του Β΄ Σχεδιάσματος ο ποιητής αναφέρεται στη μάνα. Πώς αντιμετωπίζεται από τον ποιητή αυτό το πρόσωπο και πώς εξηγείτε αυτή του την επιλογή;

 

3.      Ποια συναισθήματα σας προκαλούν τα λόγια και τα δάκρυα του Σουλιώτη πολεμιστή του Β΄ Σχεδιάσματος;

 

4.      Στο δεύτερο απόσπασμα του Β΄ Σχεδιάσματος εκφράζει ο ποιητής τη δραματική αντίθεση ανάμεσα στη φύση και στον άνθρωπο. Τι επιδιώκει με αυτή;

 

5.      Περιγράψτε τις εικόνες και τα εκφραστικά μέσα του δεύτερου αποσπάσματος του Β΄ Σχεδιάσματος και του έκτου αποσπάσματος του Γ΄ Σχεδιάσματος. Τι παρατηρείτε;

 

6.      Γιατί κατά τη γνώμη σας η Έξοδος του Μεσολογγίου επηρέασε τόσο πολύ το Φιλελληνικό Κίνημα;

 

7.     Γιατί η Πολιορκία και η Έξοδος του Μεσολογγίου υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλούς Έλληνες και ξένους λογοτέχνες και καλλιτέχνες;

 

 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Να χωριστείτε σε ομάδες των 5-6 ατόμων. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει μία από τις παρακάτω εργασίες

 

Α΄ Ομάδα

Αφού

α. αναζητήσετε πληροφορίες στις ιστοσελίδες http://www.sansimera.gr/articles/244 και http://www.sansimera.gr/articles/243 για την 1η και 2η Πολιορκία,

β. μελετήσετε το σχετικό κεφάλαιο στο βιβλίο της ιστορίας σας,

γ. λάβετε υπόψη σας στοιχεία από το έργο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Δ. Σολωμού,

δ. επεξεργαστείτε το πρώτο απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα της Εξόδου που παρουσιάσαμε

 

να περιγράψετε σε ένα κείμενο 2-3 σελίδων τις σκηνές από τη ζωή των πολιορκημένων πριν την δραματική Έξοδο και να εκφράσετε τα συναισθήματά σας

 

Β΄Ομάδα

Να επιλέξετε έναν πίνακα της εξόδου και σε ένα κείμενο 2-3 σελίδων

1.      να τον  περιγράψετε,

2.      να προσπαθήσετε να τον ερμηνεύσετε και

3.      να εκφράσετε τα συναισθήματά σας

 

Γ΄Ομάδα

Αφού πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες http://www.rhodeslibrary.gr/info/2006_1/A3.html  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD   (μπορείτε να αναζητήσετε και από άλλες πηγές υλικό, π. χ. εγκυκλοπαίδειες, άλλες ιστοσελίδες κλπ.) να γράψετε ένα κείμενο 2-3 σελίδων με θέμα την «Επίδραση στην ανάπτυξη του φιλελληνισμού της παρουσίας και του θανάτου του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι.

 

 

Δ΄Ομάδα

Από το βιβλίο του Σπύρου Κανίνια «Ελευθερία, Οι Πολιορκίες και η Έξοδος τους Μεσολογγίου σε ευρωπαϊκά ποιητικά, πεζά και μουσικά έργα», Αθήνα 1997, που αναφέραμε, να επιλέξετε ένα ποίημα και σε ένα κείμενο 2-3 σελίδων να παρουσιάσετε το περιεχόμενό του και να εκφράσετε τα συναισθήματά σας.

 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Κάθε ομάδα να παρουσιάσει το κείμενο που συνέταξε στην τάξη και να συζητήσετε όλοι μαζί για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της εργασίας που σας ανατέθηκε.

 

Επάνω Η θυσία Ελ. Πολιορκημένοι Απομνημονεύματα Δημοτικά τραγούδια Ποιήματα Η τέχνη στον Αγώνα Φιλελληνισμός Φύλλο εργασίας