Γενικά για την ελιά

                            

Γενικά για την ελιά

Λιομάζωμα

Λιοτρίβι

Η ελιά στη λαογραφία

Η ελιά στις τέχνες

Η ελιά στη διατροφή

 

     

Θέλεις να μάθεις για την ελιά και το ελαιόλαδο;
 

Τότε έλα να πάμε μια βόλτα.
Όχι, δεν θα πάμε αμέσως στο χωράφι.
 

Θα περάσουμε πρώτα από τη βιβλιοθήκη, στη συνέχεια θα πάμε στο χωράφι με τις ελιές και στο τέλος θα μάθουμε
τι είναι το λιοτρίβι!!

                                                                    

                                                                       Επόμενο