ασθενειεσ

Κεντρική
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΦΩΜΑ ΜΑΚΡΟΦΩΜΑ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ΒΕΡΤΙΣΙΛΛΙΩΣΗ ΚΑΠΝΙΑ ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ

 

 

Κυκλοκόνιο

Είναι μυκητολογική ασθένεια που οφείλεται στον μύκητα Cycloconium oleaginum, και θεωρείται η σοβαρότερη πάθηση της ελιάς σε όλες τις παραμεσόγειες χώρες.  Προσβάλλει τα φύλλα, τους βλαστούς, τους καρπούς και τους μίσχους, προκαλώντας χαρακτηριστικές στρογγυλές κηλίδες, σε συγκεντρικούς κύκλους που ονομάζονται "μάτια του παγωνιού".  Αποτέλεσμα της προσβολής είναι η μεγάλη φυλλόπτωση, που μπορεί να οδηγήσει τα νεαρά κυρίως δέντρα στην ξήρανση.  Η προσβολή του καρπού προκαλεί παραμόρφωση και, τελικά, πτώση.  Καταπολεμείται με ψεκασμούς βορδιγάλλιου πολτού νωρίς το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη.  Συμπληρωματικά συνιστάται ο εμπλουτισμός των εδαφών σε ασβέστιο και η λήψη μέτρων ελάττωσης της υγρασίας με κατάλληλη αποστράγγιση, κλάδευση και λίπανση