Αρχική σελίδα 
    
          Πληροφοριακό Υλικό
                Νερό και θρησκεία
                Νερό και μυθολογία
                Έθιμα για το νερό
                Παροιμίες
                Προβλήματα νερού
                            Η ρύπανσή του
                        Έλλειψη νερού

    Ρύπανση υδάτων ονομάζεται οποιαδήποτε μεταβολή των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων του νερού (θαλασσών, ποταμών, λιμνών), λόγω της παρουσίας σε αυτό ουσιών σε ποσότητα που υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια.  Οι ουσίες αυτές διαλύονται στο νερό, επιπλέουν ή κατακάθονται στον πυθμένα και προέρχονται κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως το πετρέλαιο και τα λιπάσματα.
   
Ρύπανση στα νερά μιας περιοχής μπορούμε να έχουμε με διάφορους τρόπους: όταν απορρίπτουμε σκουπίδια ανεξέλεγκτα, όταν αδειάζουμε τα οικιακά λύματα δηλαδή τα βρώμικα νερά της τουαλέτας σε ένα ποτάμι, σε μια λίμνη ή στη θάλασσα, όταν επιτρέπουμε να καταλήγουν τα υγρά απόβλητα των εργοστασίων  στα νερά μιας περιοχής, χωρίς προηγουμένως να περάσουν από κάποιο βιολογικό καθαρισμό.
    Αν και το νερό είναι δώρο της φύσης κι εξαιρετικά πολύτιμο για τη ζωή όλων των οργανισμών, συχνά το ρυπαίνουμε, θέτοντας σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον αλλά και την υγεία μας. Δε μπορούμε να δούμε πάντα αυτή την καταστροφή που κάνουμε. Μερικές φορές μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματά της: πουλιά και ψάρια που βρίσκονται πεθαμένα, ταμπέλες που μας προειδοποιούν ότι δεν επιτρέπεται να πίνουμε το νερό μιας περιοχής, γιατί είναι ρυπασμένο…
    Εύκολα ρυπαίνουμε το νερό, είναι πολύ δύσκολο όμως να το καθαρίσουμε μετά.

Κάνε κλικ εδώ για να δεις εικόνες για τη ρύπανση του νερού...