Αρχική σελίδα
     
          Πληροφοριακό Υλικό
                Νερό και θρησκεία
                Νερό και μυθολογία
                Έθιμα για το νερό
                Παροιμίες
                     Προβλήματα νερού
                       Η ρύπανσή του
                       Έλλειψη νερού

    Ένα ποτήρι καθαρό, κρυστάλλινο νερό μάς ξεδιψάει και είναι πολύτιμο για τη ζωή. Ένα ποτήρι με νερό που περιέχει δηλητήρια είναι ακατάλληλο για να το πιούμε γιατί είναι επικίνδυνο για την υγεία μας. Κι όμως συχνά ακούμε για ρύπανση των νερών και δηλητηρίαση του περιβάλλοντος...
   
Η έλλειψη νερού αποτελεί στις μέρες μας μια μεγάλη απειλή για τον πλανήτη και είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούμε και να δραστηριοποιηθούμε  ώστε τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο να υιοθετηθούν κάποιοι τρόποι εξοικονόμησης νερού...