Αρχική σελίδα     

          Πληροφοριακό Υλικό
                Μορφές νερού
                Ο κύκλος του νερού                               
                Τι μας προσφέρει
                     Οι ιδιότητές του
                Νερό και θρησκεία
                Νερό και μυθολογία
                Έθιμα για το νερό
                Παροιμίες
                Προβλήματα νερού

Γενικές

Ονομασία

Νερό

Μοριακή γεωμετρία (non-SI)

Διάγραμμα ενός μορίου νερού, με τις διαστάσεις του

Χημικός τύπος

H2O

εμφάνιση

Διαυγές, σχεδόν άχρωμο υγρό με έναν ελαφρά μπλε τόνο.

Φυσικές

Ατομικό βάρος

18.01528 amu

Σημείο τήξεως

273.15 K (0 °C)

Σημείο ζέσεως

373.15 K (100 °C)

Κρίσιμη θερμοκρασία

647 K

Κρίσιμη πίεση

22.1 MPa

Πυκνότητα (μεγ.)

999.972 kg/m3 στους 4 °C

Δείκτης διάθλασης

1.333 (υγρό νερό, 20 °C)