Αρχική σελίδα  
   
          Πληροφοριακό Υλικό
                Νερό και θρησκεία   
                Νερό και μυθολογία
                Έθιμα για το νερό
                Παροιμίες
                Προβλήματα νερού
                    Η ρύπανσή του
                    Έλλειψη νερού
                        Εξοικονόμηση
                             Ανακύκλωση

 

 

Ανακύκλωση νερού

   

    Αν σκεφτούμε τον κύκλο του νερού στη φύση, εύκολα συνειδητοποιούμε ότι το ίδιο νερό χρησιμοποιείται ξανά και ξανά, εδώ και χρόνια! Είναι η ίδια ποσότητα νερού, η οποία αποθηκεύεται στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα, δεσμεύεται από τα φυτά, χρησιμοποιείται στη γεωργία, εκμεταλλεύεται από τη βιομηχανία, διανέμεται στα δίκτυα ύδρευσης, καταναλώνεται από τα ζώα και τον άνθρωπο.
    Όλη αυτή η διαδικασία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τη φυσική ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση του νερού!
    Κι όμως, όπως  στη φύση, έτσι και στην καθημερινή μας ζωή, θα μπορούσαμε να ξαναχρησιμοποιούσαμε ορισμένες ποσότητες νερού. Είτε απευθείας είτε αφού το επεξεργαστούμε….