οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί ΦΥΣΙΚΗΣ Λυκείου

 

Η Ομάδα που σχεδιάζει και πραγματοποιεί τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής  / Φυσικών «Αριστοτέλης» (και τη συμμετοχή της χώρας μας στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής) είναι η ίδια Ομάδα που όλα τα προηγούμενα χρόνια σχεδίαζε και πραγματοποιούσε εξ ολοκλήρου τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής  / Φυσικών (και τη συμμετοχή της χώρας μας στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής).

Τώρα συνεχίζουμε χωρίς συνειρμικές συσχετίσεις με «αεικίνητα» και παρα-επιστημονικές διαδικασίες ή τέλη βράβευσης και υποσχέσεις «δώρων» (...)

Οι συμμετοχές σχολείων και μαθητών στους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης» 2017 για το δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, από τους οποίους αποκλειστικά θα επιλεγούν οι μαθητές της γ λυκείου που θα λάβουν μέρος στην 48η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής, ξεπέρασαν σε αριθμό κάθε προσδοκία και προηγούμενο, παρά την όποια παραπληροφόρηση.

Μάλιστα, στους Διαγωνισμούς "Αριστοτέλης" 2017 έλαβαν μέρος για πρώτη φορά και μαθητές του Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου Αλεξάνδρειας της Ελληνικής Κοινότητας Αιγύπτου καθώς και του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου και του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντύσσελντορφ.

Ανακοίνωση

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής "Αριστοτέλης" 2017

16 Φεβρουαρίου 2017 (ανάρτηση ενδεικτικών

   θεμάτων με τις λύσεις τους)

11 Μαρτίου 2017

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

22 Απριλίου 2017

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

Ανακοίνωση, Εγκύκλιος, Αιγίδα Υπουργείου Παιδείας

Ανακοίνωση για την Ολυμπιάδα Φυσικής 2017

Ενδεικτικά Θέματα Λυκείου 2017

Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού

Εξεταστικά Κέντρα Διαγωνισμού 2017

Ευχαριστίες - Βεβαιώσεις

Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

Θέματα/Λύσεις B' Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

Διεξαγωγή β' φάσης Γ' Λυκείου (Γβ΄)

 

Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα', Γβ' Λυκείου

 

Συγκρότηση Ολυμπιακής Ομάδας 2017

 

Διακρίσεις Ελλήνων Μαθητών στην Ολυμπιάδα 2017

 

(και) Πραγματικός Πειραματισμός (β’ φάση, Γ’ Λυκείου)

                                  

 

Φόρμες Βραβείων:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρα τα Βραβεία πρέπει να έχουν την υπογραφή του/της Λυκειάρχη και τη σφραγίδα του Σχολείου.

 

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής "Αριστοτέλης" 2016

09 Απριλίου 2016

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

07 Μαΐου 2016

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

Ανακοίνωση   Εγκύκλιος  Απόφαση για Ολυμπιάδα

Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

Θέματα/Λύσεις B' Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

Ολοκλήρωση και της β' φάσης της Γ' Λυκείου

 

Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα', Γβ' Λυκείου

 

Απολογισμός - Διαπιστώσεις, Προτάσεις   

Συντελεστές 2016

 

Φόρμες Βραβείων:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρα τα Βραβεία πρέπει να έχουν την υπογραφή του Διευθυντή και τη σφραγίδα του Σχολείου.

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2015

07 Μαρτίου 2015

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

18 Απριλίου 2015

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

 

Προκήρυξη/Επισημάνσεις   Εγκύκλιος/Οδηγίες

 

Βράβευση για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 2014

      και για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2014:

      Αθήνα,17 Ιανουαρίου 2015   Πρόγραμμα

      Θεσσαλονίκη, 1 Φεβ/ρίου 2015  Πρόγραμμα

 

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις B' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

   Ανακοίνωση / Ευχαριστίες

Πρωτεύσαντες A', B', Γα', Γβ' Λυκείου

Ενημέρωση για την Ελληνική Συμμετοχή

                στην Ολυμπιάδα Φυσικής

Συντελεστές 2015

 

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2014

29 Μαρτίου 2014

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

26 Απριλίου 2014

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη Εγκύκλιος

Βράβευση Πανελληνίου Διαγωνισμού 2013

       και Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής 2013

 

   Ανακοίνωση

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις B' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

 

Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα' και Γβ' Λυκείου

Απολογισμός, Συντελεστές 2014

Βραβεύσεις

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2013

09 Μαρτίου 2013

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

13 Απριλίου 2013

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη, Εγκύκλιος, Οδηγίες

   Βραβεύσεις Πανελληνίου Διαγωνισμού 2012

       και Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής 2012

 

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις B' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

 

 Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα' και Γβ' Λυκείου

 Απολογισμός, Συντελεστές 2013

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2012

10 Μαρτίου 2012

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

21 Απριλίου 2012

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη, Εγκύκλιος

  

   Ενημέρωση

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

   Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα' και Γβ' Λυκείου

   Βράβευση Πανελληνίου Διαγωνισμού 2011

       και Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής 2011

   Απολογισμός, Συντελεστές 2012

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2011

12 Μαρτίου 2011

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

09 Απριλίου 2011

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη , Εγκύκλιος 

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

   Πρωτεύσαντες Α', B', Γα' και Γβ' Λυκείου

   Απολογισμός, Συντελεστές

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2010

06 Μαρτίου 2010

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

10 Απριλίου 2010

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη, Εγκύκλιος

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου,

    Βίντεο Πειραματικού Θέματος

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου,

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

   Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα', Γβ' Λυκείου

   Απολογισμός, Συντελεστές

   Βράβευση Διακριθέντων Μαθητών

          

  

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2009

14 Μαρτίου 2009

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

25 Απριλίου 2009

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη

   Υποτροφίες

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου, Προσομοίωση 3.

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

   Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα', Γβ' Λυκείου

   Απολογισμός, Ανακοίνωση για την IPhO 2009

   Βράβευση Διακριθέντων Μαθητών

  

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2008

22 Μαρτίου 2008

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

03 Μαΐου 2008

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου, Προσομοίωση 3.Α

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου, Προσομοίωση 1.Δ

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου, Προσομοίωση 3.

   Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα', Γβ' Λυκείου

   Απολογισμός - Σχόλια

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2007

21 Απριλίου 2007

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

   Προκήρυξη

   Απολογισμός -

     - Πρωτεύσαντες Α', Β', Γ' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου

  

  

  

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2006

18 Μαρτίου 2006

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2005
19 Μαρτίου 2005

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου

  

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2004

24 Απριλίου 2004

(για τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου

  

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2003
15 Μαρτίου 2003

(για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου

  

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2002
29 Απριλίου 2002

(για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου

    

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2001
07 Απριλίου 2001

(για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου