οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί ΦΥΣΙΚΗΣ Λυκείου

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής "Αριστοτέλης" 2016

09 Απριλίου 2016

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

07 Μαΐου 2016

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

Ανακοίνωση   Εγκύκλιος  Απόφαση για Ολυμπιάδα

Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

Θέματα/Λύσεις B' Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

 

Πρωτεύσαντες α' φάσης Γ' Λυκείου

 

Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

 

Ολοκλήρωση και της β' φάσης της Γ' Λυκείου

 

Πρωτεύσαντες β' φάσης Γ' Λυκείου

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2015

07 Μαρτίου 2015

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

18 Απριλίου 2015

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

 

Προκήρυξη/Επισημάνσεις   Εγκύκλιος/Οδηγίες

 

Βράβευση για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 2014

      και για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2014:

      Αθήνα,17 Ιανουαρίου 2015   Πρόγραμμα

      Θεσσαλονίκη, 1 Φεβ/ρίου 2015  Πρόγραμμα

 

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις B' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

   Ανακοίνωση / Ευχαριστίες

Πρωτεύσαντες A', B', Γα', Γβ' Λυκείου

Ενημέρωση για την Ελληνική Συμμετοχή

                στην Ολυμπιάδα Φυσικής

Συντελεστές 2015

 

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2014

29 Μαρτίου 2014

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

26 Απριλίου 2014

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη Εγκύκλιος

Βράβευση Πανελληνίου Διαγωνισμού 2013

       και Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής 2013

 

   Ανακοίνωση

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις B' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

 

Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα' και Γβ' Λυκείου

Απολογισμός, Συντελεστές 2014

Βραβεύσεις

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2013

09 Μαρτίου 2013

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

13 Απριλίου 2013

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη, Εγκύκλιος, Οδηγίες

   Βραβεύσεις Πανελληνίου Διαγωνισμού 2012

       και Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής 2012

 

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις B' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

 

 Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα' και Γβ' Λυκείου

 Απολογισμός, Συντελεστές 2013

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2012

10 Μαρτίου 2012

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

21 Απριλίου 2012

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη, Εγκύκλιος

  

   Ενημέρωση

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

   Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα' και Γβ' Λυκείου

   Βράβευση Πανελληνίου Διαγωνισμού 2011

       και Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής 2011

   Απολογισμός, Συντελεστές 2012

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2011

12 Μαρτίου 2011

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

09 Απριλίου 2011

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη , Εγκύκλιος 

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

   Πρωτεύσαντες Α', B', Γα' και Γβ' Λυκείου

   Απολογισμός, Συντελεστές

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2010

06 Μαρτίου 2010

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

10 Απριλίου 2010

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη, Εγκύκλιος

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου,

    Βίντεο Πειραματικού Θέματος

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου,

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

   Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα', Γβ' Λυκείου

   Απολογισμός, Συντελεστές

   Βράβευση Διακριθέντων Μαθητών

          

  

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2009

14 Μαρτίου 2009

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

25 Απριλίου 2009

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη

   Υποτροφίες

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου, Προσομοίωση 3.

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

   Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα', Γβ' Λυκείου

   Απολογισμός, Ανακοίνωση για την IPhO 2009

   Βράβευση Διακριθέντων Μαθητών

  

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2008

22 Μαρτίου 2008

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

03 Μαΐου 2008

ια τους μαθητές Γ' Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου, Προσομοίωση 3.Α

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα' Λυκείου, Προσομοίωση 1.Δ

   Θέματα/Λύσεις Γβ' Λυκείου, Προσομοίωση 3.

   Πρωτεύσαντες Α', Β', Γα', Γβ' Λυκείου

   Απολογισμός - Σχόλια

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2007

21 Απριλίου 2007

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

   Προκήρυξη

   Απολογισμός -

     - Πρωτεύσαντες Α', Β', Γ' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου

  

  

  

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2006

18 Μαρτίου 2006

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)

   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2005
19 Μαρτίου 2005

ια τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου

  

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2004

24 Απριλίου 2004

(για τους μαθητές Α', B' και Γ' Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Α' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου

  

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2003
15 Μαρτίου 2003

(για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου

  

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2002
29 Απριλίου 2002

(για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου

    

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2001
07 Απριλίου 2001

(για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Β' Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ' Λυκείου