οι Διδάκτορες

 

 
 

Σταύρος Σάββας

Μιχαήλ Σαρρής

Ελένη Κυριάκη

Παναγιώτης Τσάκωνας

Σοφία Στράγκα
Εμμανουήλ Αποστολάκης
Ματθαίος Πατρινόπουλος

Βασίλειος Δημόπουλος

Δέσποινα Ιμβριώτη
Κοσμάς Δενδρινός
Σαράντος Οικονομίδης

Νεκταρία Αδακτύλου

Νικόλαος Βουδούκης

Μαρία Μπιμπούδη (ΙΚΥ)

Δημήτριος Σωτηρόπουλος

Βασίλειος Γρηγορίου

Ευστράτιος Καπότης

Δημήτριος Γουσόπουλος

Κωνσταντίνος Μιτζήθρας

Ανάργυρος Δρόλαπας